Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

poszu­kując wzorców, paździerz wciąż ujaw­nia oso­bowość mnogą
za­pomi­nając po co ma... gdy głowy już nie ma

kod*z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • przedwczoraj, 23:53

paździerz nietknięty
czu­je się dotknięty

kot* z nim
/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 12 fiszek • przedwczoraj, 23:39

Tek­sta­mi śro­dy ob­wie­szczam: Bu­jak Bo­gusław - Można być pa­nem..., Na­talia)_Ups - Fraszka z rozmów z po­dopie­czną, Ro­zaR - wier­sz "Rzo­bitek - Puzze­lek, Afo­rys­tokra­ta - myśl "Syn Mar­notraw­ny, a w nag­rodę róże zak­witną na żywopłotach Wam. 

myśl • przedwczoraj, 23:32

Połącze­nie z paździerzem
nie jest bezpieczne.

/ z cyk­lu - bruk­sizm meb­li z odzys­ku / 

anegdota
zebrała 11 fiszek • przedwczoraj, 23:24

seconde vie

Boże, jak ja to lubię...
Mógłbym nie schodzić ze sceny
Pod­ry­wałbym Cię cały czas
To co z te­go, że bym Cię miał
I tak bym to robił
Dlacze­go? Nie wiem…
Roz­kosznie się z tym czuję
Chcesz wyglądać tak jak ja?
Ja Ci to dam
Tak, ty to weźmiesz
Będziesz wiedziała
Co z tym zrobić
Uśmiejesz się
Dasz mi dru­gie życie
Tak, Ty to potrafisz 

wiersz • przedwczoraj, 23:23

poez­ja to całowa­nie się z językiem 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:22

Kar­miąc się bliz­na­mi plu­jemy je­dynie jadem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • przedwczoraj, 22:43

W us­tach pi­jane­go ,skry­te myśli jego. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 22:21

Może właśnie o to chodzi. By rzu­cić w siebie ta­lerzem, wrzeszcząc. 

myśl • przedwczoraj, 22:02

Nadzieja jest matką wszys­tkich sierot. 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 21:37
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Tołstoj

Autorzy na literę
Ś T U
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]