Miejsce dla Twoich myśli

Gdy­by tyl­ko owoc Twoich prze­myśleń zechciał się skrys­ta­lizo­wać w pos­ta­ci afo­ryz­mu, wier­sza lub opo­wiada­nia, pisz. W prze­ciw­nym ra­zie god­nie mil­cz.

***

Mi­goczesz mi gwiaz­dko moja
Pod każdym zakątkiem czaszki
W gwiez­dnych op­la­tam powojach
Twe bez­pa­miętne igraszki

Mi­goczesz mi, lecz nie mogę
Już nie chcieć tak bar­dzo bym chciał
Wska­zujesz splątaną drogę
Za­wodzisz żeg­larza na szkwał

Mi­goczesz mi se­rią gromów
Nieraz nad noc­nym posłaniem
Zgasną - nie mówiąc nikomu
Powzna­wiasz swe migotanie

I nie wiem czy kiedykolwiek
Czy wtórnym błys­kiem czerń zbroczę
Czy doj­rzysz mnie, gdy udolnie
A z tru­dem tak wciąż migoczę… 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lutego 2017, 18:21

Szczęśli­wi nie pot­rze­buje­my głębi. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 lutego 2017, 18:15

Czy to, co jeszcze nam się nie zdarzyło
Zdarzy się jeszcze... 

myśl • 4 lutego 2017, 18:12

Myślę, że po­dobałabyś mi się w każdej bieliźnie oraz jes­tem święcie prze­kona­ny o tym, że po­dobałabyś mi się bez każdej bielizny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 lutego 2017, 17:56

Trud­no jest oz­do­bić ko­bietę, która się nie uśmiecha.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 lutego 2017, 17:47

Człowiek jest jak płatek śniegu - choć nig­dy się nie powtórzy, mało kto zauważy, jak zni­ka...

Odtwórz  

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 lutego 2017, 17:41

* * *

Jest ta­ki kwiat
wbrew na­turze się rodzi,
gdy reszta w uśpieniu
on nies­podzianką się staje.
Dziw­na je­go na­tura
bo niepo­zor­ny i brzydki
nie pachnie a pąkiem zachwyca.
Czy wiesz o ja­kim cudzie mowa? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 4 lutego 2017, 17:27

Bo na dro­biaz­gach można pos­ta­wić dzień, dom, życie. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 4 lutego 2017, 17:25

Niektórzy ludzie są jak kwiaty, które kwitną, gdy rosną osobno. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 4 lutego 2017, 17:04

Z kiep­skiej for­my to i wy­raz posypany.

in­sp. sprajtka. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 lutego 2017, 16:14
Dzień dobry

Płoche myśli też da się os­woić. Rzad­ko mówią o tym książki, gdzie słowo wy­mawiane pop­rzez mno­gość pos­ta­ci jest wy­ważone sto­sow­nie do ciężaru, który będą w sta­nie udźwignąć. W ser­wi­sie Cy­taty.in­fo uczy­my się małego cu­du, za­miany myśli w słowa. Nieus­tannie ma­my świado­mość te­go, że można to ro­bić le­piej. Gdy­by było inaczej, przew­ra­canie ko­lej­nej stro­ny nie miałoby sen­su. Ubiera­nie myśli w słowa jest za­tem tre­nin­giem.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Canetti

Autorzy na literę
B C D
Aktywność

dzisiaj, 11:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 11:13Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 11:11Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:41natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:31Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]

dzisiaj, 10:30Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Krzycz so­bie da­lej w [...]

dzisiaj, 10:29Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Z idiota­mi idzie mi [...]

dzisiaj, 10:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Na Świecie is­tnieją ta­cy [...]