22 lutego 2010 roku, godz. 14:21  80,7°C
 Tekst dnia 8 maja 2009 roku

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.

nazgul Andrzej
 7 października 2013 roku, godz. 16:00

Źródło warto podać, żeby ludzie wiedzieli że to z 1 listu św. Pawła Apostoła do Koryntian...

 20 lutego 2010 roku, godz. 00:59  3,0°C

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.

 20 lutego 2010 roku, godz. 00:58  2,6°C

Moc bowiem w słabości się doskonali.

 20 lutego 2010 roku, godz. 00:58  2,8°C

Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.

Adnachiel M.
 17 kwietnia 2012 roku, godz. 20:56

Przepiękne.

 18 lutego 2010 roku, godz. 23:39  13,1°C
 Tekst dnia 5 lipca 2010 roku

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

 18 lutego 2010 roku, godz. 16:33  4,4°C

Skoro Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?
Si Deus pro nobis, quis contra nos? (łac.)

blinek marek
 12 sierpnia 2013 roku, godz. 13:19

Komentarz rikardo jest jasny,logiczny i uzasadniony Pismem Sw.

 12 lutego 2010 roku, godz. 18:39  2,8°C

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym.

 21 stycznia 2010 roku, godz. 11:58  0,4°C

Są trzy: wiara, nadzieja i miłość.
Ale największa z nich jest miłość.

 18 stycznia 2010 roku, godz. 22:29  2,5°C

Weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa!

 15 listopada 2009 roku, godz. 23:19  2,1°C

W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.Spe Salvi facti sumus. (łac.)In hope we were saved. (ang.)

 15 listopada 2009 roku, godz. 23:11  2,0°C

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Koralik Anioła Natalia
 4 maja 2013 roku, godz. 15:24

Miłość jest potrzebna, bo bez miłości świat byłby straszny....
Bez miłości każdy czułby się niespełniony, pusty, nieszczęśliwy...

" Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. "

Ach...Piękne słowa...

 15 listopada 2009 roku, godz. 23:10  2,0°C

Ci, których świat nie był wart, zostali zamęczeni.

 15 listopada 2009 roku, godz. 23:10  2,0°C

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.

 15 listopada 2009 roku, godz. 23:10  1,9°C

Kto nie chce pracować, niech nie je.
Qui non laborat, non manducet.

 4 lipca 2009 roku, godz. 15:00  0,0°C

Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.

św. Paweł z Tarsu

Autor cytatów

Autorzy na literę

2013-10-07, godz. 16:00

nazgul skomentował(a) tekst Miłość cierpliwa [...] autorstwa św. Paweł z Tarsu

2013-08-12, godz. 13:19

2013-05-04, godz. 15:24