13 czerwca 2012 roku, godz. 22:57 0,1°C
 Tekst dnia 26 stycznia 2016 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
one drop for all Eliza
 26 stycznia 2016 roku, godz. 2:54

z drugiej strony
nawiązując do myśli Ikona poniżej ("Można poz­wo­lić odejść niejed­nej miłości, ale nig­dy przed jej narodzeniem.")
to człowiek, który zna czy też poznał świat
raczej nie pozwoli sobie na dziecko (chyba, że w euforii miłości czy też w egoistycznym zachwycie)
zdając sobie sprawę,
że tyle dzieci na świecie potrzebuje domów i adopcji

 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:56 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:56 0,0°C
 Tekst dnia 28 kwietnia 2023 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:56 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:55 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:55 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:54 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:54 0,0°C
 Tekst dnia 21 maja 2021 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
silvershadow __
 21 maja 2021 roku, godz. 10:43

jaki jest świat? - oto jest pytanie

 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:53 0,2°C
 Tekst dnia 4 lutego 2013 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
scorpion Gajowy
 4 lutego 2013 roku, godz. 22:21

Ktoś jeszcze od czasu do czasu w ogóle czyta cytaty i cytaty dnia w szczególności? :)

 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:53 1,4°C
 Tekst dnia 24 lipca 2012 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
Archangel_Marco Dominik
 24 lipca 2012 roku, godz. 4:32

A wystarczy czasem po prostu zabrać dla siebie chwilę na przemyślenie, po prostu chwilę dla siebie..!

 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:51 0,1°C
 Tekst dnia 27 października 2014 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
słońiczka Imię nieznane
 28 października 2014 roku, godz. 1:00

Fi­lolaos, Ko­per­nik, Ga­lileusz, New­ton, i Kant m.in. na­leżą do gwiazd stałych. Tak jak każda epo­ka re­jes­tru­je ob­serwac­je, które są dyshar­mo­nij­ne, tak i te­raz ściele­my ducha następne­go po­kole­nia. Sfor­mułowa­ne wy­powie­dzi, które zos­tały na dob­re uz­na­ne przez pop­rzed­nie po­kole­nia, są te­raz pos­trze­gane ja­ko bra­ki. Bo prze­cież os­ta­teczne oświad­cze­nie obej­mo­wałoby wszys­tkie rzeczy. Tylko ta Prawda to na TV była zaledwie kilka razy. Także za dużo od Niej nie można oczekiwać. Ja­ko, że muszą is­tnieć plot­ki o Aniołach.

 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:50 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 13 czerwca 2012 roku, godz. 22:45 0,0°C
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
 8 maja 2010 roku, godz. 15:09 1 144,3°C
 Tekst dnia 8 maja 2010 roku
Magia
Zbiór krótkich opowiadań wydany po raz [...]
Leid3210 ewa
 11 maja 2010 roku, godz. 12:46

genialne

lepiej tego ujac nie mozna

dobrze jest miec duzo do powiedzenia!
ale tez dobrze jest umiec o tym milczec !

Sándor Márai

Autor cytatów
Sándor Márai
32 cytaty 11 279
Zebrane cytaty

2023-04-01, godz. 21:55

krasnorost dodał(a) do zeszytu tekst Z niechlujnego, [...] autorstwa Sándor Márai

2022-11-11, godz. 17:52

Pani Piołun polecił(a) książkę Magia na 5 autorstwa Sándor Márai

2022-04-23, godz. 20:32

Aplan dodał(a) do zeszytu tekst Kochaj, głoś i [...] autorstwa Sándor Márai

2022-04-22, godz. 20:50

AShER wskazał(a) tekst Kochaj, głoś i [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Sándor Márai

2021-05-21, godz. 10:43

2021-05-21, godz. 1:06

Radek Ziemniewicz polecił(a) książkę Magia na 5 autorstwa Sándor Márai

2021-05-19, godz. 16:40

2021-05-19, godz. 14:43

Sunelli wskazał(a) tekst [...] świat zawsze jest [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Sándor Márai

2021-03-27, godz. 2:37

Kardisz wskazał(a) tekst Są ludzie nieuleczalnie [...] na kandydata do tekstu dnia, autor: Sándor Márai

2021-03-27, godz. 2:28

Kardisz dodał(a) do zeszytu tekst Są ludzie nieuleczalnie [...] autorstwa Sándor Márai