§ 1 Postanowienia ogólne

Serwis Cytaty.info jest miejscem gromadzącym fragmenty wypowiedzi, książek, publikacji, wywiadów oraz miejscem wymiany opinii na temat zgromadzonego materiału.

Treści umieszczone w serwisie Cytaty.info mają charakter informacyjny oraz mogą stanowić źródło rozrywki. Serwis nie ma charakteru edukacyjnego, jest miejscem kojarzącym konkretne wypowiedzi z ich autorami, a nie wyznacznikiem prawdziwości oraz rzetelności słów.

Serwis Cytaty.info jest ogólnodostępny bezpłatnie dla wszystkich internautów z dodatkową funkcjonalnością dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Możliwość rejestracji (założenia konta) oraz logowania również jest bezpłatna.

Autorzy serwisu Cytaty.info pełnią równocześnie funkcję operatora serwisu.

§ 2 Rejestracja

Rejestracja jest możliwa po podaniu wymaganych do tego celu pól formularza rejestracyjnego. Wymagane pola to unikalny login, imię, prawdziwy i używany adres e-mail oraz hasło.

Na adres e-mail wskazany przy rejestracji zostaje wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym chęć rejestracji w serwisie Cytaty.info, co stanowi jednocześnie weryfikację wskazanego adresu e-mail.

W celu zalogowania używane są: login oraz hasło.

Wszystkie informacje podawane w serwisie Cytaty.infosą jawne dla przeglądających Internautów, wyłącznie adres e-mail pozostaje ukryty zawsze. Jedynie zalogowani Użytkownicy serwisu Cytaty.info mają możliwość wysłania wiadomości prywatnej.

§ 3 Funkcjonalność

Bez zalogowania prezentowane są w serwisie Cytaty.info następujące treści: cytaty i aforyzmy zgromadzone na łamach serwisu, ich notowanie oraz opinie o nich, pozostałe teksty dodawane przez użytkowników serwisu, ich notowanie oraz opinie o nich. Bez zalogowania internauta nie ma możliwości prowadzenia aktywnego udziału w serwisie Cytaty.info.

Zalogowany użytkownik może umieścić własne opinie oraz teksty, głosować zarówno na zgromadzone cytaty jak i pozostałe teksty innych użytkowników. Może również proponować dodanie do bazy cytatów serwisu Cytaty.info nowe cytaty.

W każdej chwili może zostać wprowadzona przez autorów serwisu dodatkowa funkcjonalność.

§ 4 Zasady korzystania

Działania użytkowników (jak i przeglądających strony serwisu internautów) powinny być zgodne z powszechnie przyjętymi dobrymi zwyczajami, a także obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedzialność za zamieszczone treści ponosi Użytkownik będący ich autorem.

Myśli umieszczone w serwisie powinny być zgodne z budową krótkiej wypowiedzi, najlepiej pisanej prozą.

Publikowane opinie nie powinny naruszać dobra osób trzecich, powinny być zredagowane w sposób czytelny oraz zawierać treści nie naruszające zasad współżycia społecznego, w szczególności nie powinny zawierać: wulgaryzmów oraz treści obraźliwych, treści propagujących przemoc, treści o charakterze pornograficznym.

Publikowane treści w serwisie Cytaty.info powinny być zgodne z zasadami netykiety.

§ 5 Rola operatora

Operator serwisu Cytaty.info nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników.

Operator serwisu Cytaty.info ma prawo usunąć treści umieszczone w serwisie przez użytkowników oraz naruszające postanowienia niniejszego regulaminu.

Usunięcie zgromadzonej treści bądź jej fragmentu nie wymaga tłumaczenia ze strony operatora bądź autorów serwisu Cytaty.info.

Zadaniem operatora jest umożliwienie prawidłowego oraz nieprzerwanego korzystania z funkcjonalności serwisu Cytaty.info.

Serwis Cytaty.info może być czasowo niedostępny z uwagi na prace techniczne prowadzone w jego ramach, jak również z przyczyn niezależnych od operatora.

§ 6 Polityka prywatności

Polityka prywatności dostępna jest pod adresem:
https://www.cytaty.info/polityka-prywatnosci.htm

§ 7 Postanowienia końcowe

Usuniecie konta możliwe jest do wykonania jako działanie użytkownika. Wymagany jest dostęp do adresu e-mail, na które założone zostało konto (lub zaktualizowanego w ramach ustawień użytkownika adresu e-mail).

Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. Informacja o zmianie zostanie przekazana do użytkowników serwisu Cytaty.info z prośbą o akceptację zmian. Konsekwencją braku potwierdzenia akceptacji zmian będzie uniemożliwienie korzystania z konta.

Regulamin serwisu Cytaty.info.