5 września 2020 roku, godz. 21:42 7,5°C

Książka jest poprzedzona korespondencją pomiędzy Khalilem Gibran a Mary Haskell. Zawsze interesujące jest dla mnie to, co sam autor ma do powiedzenia na temat swojego tekstu, książki, wiersza. W listach tych jest pewna wzmianka o pisanym Proroku. Ale listy są również wyrazem myśli autora ogólnie o życiu, adresatka jest nie tylko odbiorcą uczucia miłości, ale towarzyszem drogi głębokiego odkrywania duszy.

Listy trochę lepiej się czyta niż sam tekst Proroka, z powodu języka. W Proroku brzmi on archaicznie, przez co zdaje się być oderwany od życia. Ale może to słusznie, bo mówi o Życiu. Konstrukcja wydaje się ciekawym i jednocześnie prostym pomysłem dla przedstawienia tego co w duszy autora. Ciekawym dlatego, że nie jest to zwykły dziennik z przemyśleniami. Jest to 26 tematów o których mówi prorok na prośbę mieszkańców miejsca, które za chwilę opuści.

Cytaty z listów:

Pragniemy dawać, ale bywa, że nikt nie chce przyjąć naszego daru. Wyobraźmy sobie, że mam dom i zapraszam gości. Przychodzą jedzą do syta, zgadzają się z moimi opiniami, ale nie są w stanie przyjąć Miłości, za sprawą której zostali zaproszeni.

Człowiek może oddać się w czyjeś ręce tylko wtedy gdy miłość jest tak wielka, że oddanie oznacza całkowitą wolność.

Ludzie wciąż szukają bezpieczeństwa i czasami im się to udaje, ale bezpieczeństwo ogranicza, a Życie jest czymś bezkresnym.

Poeci to nie tylko ludzie, którzy piszą wiersze, ale również ci, których serce przepełnia Duch Życia.

Jak ciepło ku górze, jak rzeki ku morzu, tak dusza dąży do Boga. Ta potrzeba szukania jest nieodłączną cechą ludzkiej natury. Dusza nigdy nie błądzi, tak jak rzeka nigdy nie płynie pod prąd.

Różnica pomiędzy prorokiem i poetą polega na tym, że ten pierwszy żyje tak jak naucza. Z poetą jest inaczej. Może pisać wspaniałe wiersze miłosne, żyjąc bez miłości.

Cytaty z Proroka:

O miłości
Miłość miłości starcza.

Więc jeśli kochasz, nie mów: "Bóg jest w sercu moim", ale raczej: "Jestem w sercu Boga".

O małżeństwie
Puchary wzajemnie sobie napełniajcie, ale z jednego pucharu nie pijcie.

O śmierci
Czymże jest śmierć? To nagość nasza wiatrem smagana i znikająca w promieniach słońca.

Prorok
Przeczytałem po raz pierwszy Proroka w latach [...]
Twórca nieznany Mayka
 7 września 2020 roku, godz. 13:17

"Stąd tak często w mowie myśl bywa półmartwa.
Bo ona jest ptakiem przestworzy. I zamknięta w klatce słów nie uleci, choćby nawet skrzydła rozpostarła."

(W tłumaczeniu Ernesta Brylla)

PlESCHOPATA CZŁOWIEK
 7 września 2020 roku, godz. 11:24

" Myśl bowiem jest jak zwinny ptak,
który chociaż potrafi rozwinąć swe skrzydła
w klatce słów, nie potrafi jednak pofrunąć. "