Słowo wstępu

W pierwszej kolejności zauważ, iż niniejszy dokument nie stanowi wykładni prawa, a jest jedynie ogólnym opisem, który powinien pomóc ci zrozumieć, jakie treści są akceptowane w ramach serwisu Cytaty.info — znajomość tekstu z tej strony nie jest wymagana, jeśli znasz i rozumiesz ogólnie przyjęte normy czerpania inspiracji z cudzej pracy bez łamania prawa. Warto zapoznać się z całą stroną w momencie, gdy zechcesz dowiedzieć się więcej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, o poradę poproś specjalistę, czyli prawnika.

Pod pojęciem dodawane treści rozumiemy cytaty nadsyłane jako propozycje do dodania do serwisu, dodawane myśli, wiersze i opowiadania oraz wgrywane na serwer fotografie bądź ich fragmenty pod postacią awatarów, ikon lub zdjęć użytkowników. Termin dodawane teksty obejmuje ten sam zbiór z wyłączeniem fotografii.

Fotografie

W serwisie Cytaty.info wyświetlane są fotografie — część z nich nie wymaga wyjaśnienia w zakresie praw autorskich (np. zdjęcia kota na stronie głównej), ponieważ prawa autorskie należą do twórców serwisu Cytaty.info. Oznacza to, że mogą być wyświetlane w ramach serwisu w sposób uznany za odpowiedni przez ich twórców, nie mogą zaś być powielane, kopiowane i rozpowszechniane dalej w jakiejkolwiek formie, chyba że określono inaczej.

W ramach serwisu pojawiają się również inne fotografie np. przy autorach cytatów, tak jak na stronie z cytatami Vincenta van Gogha. Są to fotografie, do których informacja o prawach autorskich jest podana na tej samej podstronie, na której zdjęcia są wyświetlane. Najczęściej są to zdjęcia pobrane z zasobów Wikipedii, jednakże nie jest to regułą. Zanim użyjesz fotografii na swojej stronie zapoznaj się z informacjami o prawach autorskich.

Do serwisu możesz dodać 3 różne zdjęcia: swój awatar, swoją ikonę oraz swoje zdjęcie na strone twojego profilu. Pamiętaj, że o prawa autorskie do tych fotografii może zapytać cię administrator serwisu, osoba trzecia czy właściwe organy ścigania. Jeśli tylko okaże się, iż takich praw nie posiadasz, właściciel praw autorskich może chcieć tego dowieść np. w sądzie. Jest bardzo prosty sposób na uniknięcie podobnych nieprzyjemności: wystarczy dodawać do serwisu takie zdjęcia, których jesteś autorem oraz jeśli przedstawiają one ludzi, wyrazili oni zgodę na wykorzystanie przez ciebie ich wizerunku na piśmie m.in. do celów takich jak publikacja zdjęcia w internecie.

Myśli

Na tej stronie w pierwszej kolejności opisaliśmy sytuację z prawami autorskimi fotografii, ponieważ dla wielu wydaje się ona bardziej oczywista. Podobnie rzecz wygląda z tekstami — prawa autorskie do tekstów (opowiadań, powieści, wierszy) posiada ich właściciel (np. autor, wydawca). Również wpis na blogu ma swojego autora, do którego należą prawa autorskie. Dodając treści do serwisu Cytaty.info zadbaj o to, aby to były twoje teksty. Podobnie jak w przypadku fotografii, również przy powielaniu całości lub fragmentów cudzych tekstów, o prawa autorskie może upomnieć się ich właściciel.

Za dodane do serwisu treści (teksty lub fotografie) odpowiedzialność ponosi ten, kto je dodał. Istotne jest to, iż w przypadku dodawania cudzych tekstów nie możesz wykluczyć, że nie zostaną one odnalezione przez ich autora, który może zechcieć dowieść swoich praw. Dlatego dbaj o to, aby dany tekst był twojego autorstwa.

Dodawanie całości lub fragmentu cudzej pracy — m.in. aforyzmu, wiersza, wpisu na blogu, artykułu z czasopisma, tekstu z graffiti na murze, innego tekstu z tego serwisu — jest przywłaszczeniem sobie cudzej pracy.

W przypadku działów autorskich niezgodne z regulaminem jest również obejmowanie tekstu w cudzysłów oraz podpisywanie myśli imieniem i nazwiskiem autora.

Wiersze oraz opowiadania

Identycznie jak z twoimi myślami sytuacja wygląda w przypadku dodawanych wierszy i opowiadań. Dodawanie cudzych prac jest nie tylko sprzeczne z prawem, jest niezgodne także z regulaminem serwisu Cytaty.info.

W przeciwieństwie do działu z myślami i aforyzmami może się okazać, iż w opowiadaniu lub wierszu zechcesz użyć cytatu. W przypadku opowiadań nie zapomnij oznaczyć takiej wypowiedzi, aby nie było wątpliwości, że jest to wypowiedź cytowana.

Cytaty

Być może zastanawiasz się, jakim sposobem gromadzimy w tym miejscu cytaty różnych autorów, w różnej ilości — w końcu to również są teksty, których twórcy serwisu w żaden sposób nie mogą być autorami, ani posiadaczami praw autorskich.

W ramach prawa autorskiego istnieje możliwość cytowania, cytat jest więc fragmentem cudzej pracy, który został użyty w większym dziele. Może stanowić motto książki (jeden autor cytuje innego na wstępie w postaci motta — jest to dozwolone). Z cytatów możesz korzystać przy pisaniu pracy (np. wypracowania na język polski czy pracy na maturze). Istotne jest, aby fragment cudzego dzieła nie stanowił innego dzieła, a jedynie był jego — często niewielką — częścią. Dzieło to jest więc samo w sobie czymś innym, opiera się na cytacie, wyjaśnia coś cytatem, nie jest jednak nim w całości — mówimy zatem o zupełnie odrębnym utworze, w którym zawarto fragment innego utworu.

Określenie, że fragment utworu jest cytatem, wymaga też spełnienia warunku wyodrębnienia tego fragmentu z reszty tekstu. Przykładowo w artykule na blogu oznaczysz to poprzez cudzysłów lub napisanie tekstu pochyloną czcionką (kursywą). W ramach serwisu nie stosujemy dodatkowych znaków — fakt, iż dany tekst jest cytatem, jest oznaczony poprzez wygląd strony www.cytaty.info.

W serwisie Cytaty.info spełniamy warunek stworzenia odrębnego utworu, ponieważ sam zbiór cytatów, mechanizm ich wyświetlania oraz gromadzenia w podstrony konkretnych autorów i kategorie tematyczne, jak również zeszyty czy prowadzone pod cytatami dyskusje (w skrócie: cała niniejsza witryna) jest utworem. W ramach tego utworu pt. Cytaty.info skorzystano z cytatów zachowując formę cytatu — każdy cytat jest właściwie oznaczony.

Pamiętaj, że ty dodajesz do serwisu odrębne utwory, dodatkowo każdy z nich podpisany jest twoim pseudonimem. Dlatego tak ważne jest, abyś miał pewność, iż dodajesz treści, których jesteś autorem.

Anonimowość

Jeśli uważasz, że w internecie jesteś anonimowy, pośpieszamy do ciebie z informacją, iż tak nie jest. Internet pozwala na mniej anonimowości niż np. rzeczywiste miasto średniej wielkości. Jeśli w takim miejście pójdziesz na spacer, tego samego dnia uda się znaleźć kilku świadków, którzy być może będą pamiętali cię z różnych miejsc, które wtedy odwiedziłeś. Po tygodniu będą mogły o tobie wspomnieć wyłącznie te osoby, którym zapadłeś w pamięć z pewnych względów (np. kelner, któremu zostawiłeś ogromny napiwek). Po miesiącu próżno szukać śladów twojego spaceru.

Korzystając z internetu przy każdej odsłonie witryny pozostawiasz po sobie ślad w postaci adresu IP oraz adresu hosta dostawcy twojego łącza internetowego wraz z czasem dostępu do sieci. Nawet zmienny adres IP na podstawie tych danych pozwoli uzyskać od operatora łącza internetowego dane o twojej osobie. Zwróć uwagę na to, iż w przypadku sieci nie ma ograniczenia w postaci jakże ulotnej pamięci ludzkiej.

Nie zakładaj również, że korzystając z serwisów typu Proxy, jesteś anonimowy. Każda usługa internetowa gromadzi logi, na podstawie których można ustalić twoją tożsamość, jeśli zajdzie taka konieczność.

Stąd już krótka droga do oczywistego wniosku...

Podsumowanie

Prosimy cię za sprawą tego dokumentu, abyś czerpał radość z użytkownia serwisu Cytaty.info. Niech będzie to czysta przyjemność z kolekcjonowania własnych myśli, wierszy czy opowiadań, nieobarczonych wątpliwościami co do naruszenia czyichkolwiek praw autorskich.

Kilka słów o prawach autorskich.