skrobek Łukasz
 9 maja 2023 roku, godz. 12:41

Szukajmy pokoju, a nie wojny...

Moon G Majkel  9 maja 2023 roku, godz. 12:53

Kamractwo jest przeciw wojnie.