26 lipca 2022 roku, godz. 18:36 17,5°C

/ot, co/

Percepcja społeczna jest jednym z systemów, który ogranicza rozwój jednostek. Akceptacja społeczna jest jednym z elementów, który leży w naturze człowieka. Niejako stanowi element, który wynika z naturalnej, oczywistej potrzeby przynależności. Jest to element charakterystyczny dla wielu osób. Okazuje się jednak, iż samoświadomość to nie tylko możliwość zrozumienia, jakie potrzeby człowiek posiada, ale również realnej oceny tego, na ile ich zaspokojenie staje się tym, co człowieka faktycznie rozwija. Szereg potrzeb, które wynika z percepcji społecznej jest tak na prawdę narzędziem stanowiącym ograniczenie dla człowieka, jako jednostki.

Dotyka to przede wszystkim ogólnego podziału na dobro i zło, jak też społecznej percepcji, która sprowadza się do oceny poszczególnych cech charakteru. Okazuje się, że społeczna percepcja jest niczym więcej jak tworem słabego umysłu, słabej psychiki, które powstały na bazie kompleksów i przywar ludzkiego charakteru.

W percepcji społecznej istnieją wzorce, czy archetypy, które sprowadzają się do sposobu postrzegania i definiowania ludzi dobrych, a każda jednostka, która w te ramy się nie wpisuje, odgórnie zostaje określona jako człowiek zły w tym znaczeniu, iż cechy jego charakteru określa się jako te negatywne, oczywiście pod kątem percepcji społecznej.

Dlatego niejednokrotnie okazuje się, że wychodząc z percepcji społecznej, należy być człowiekiem złym i okazuje się tym samym, iż niejednokrotnie niezależność i samoświadomość to również współżycie z cechami charakteru, które społecznie postrzegane są lub odbierane jako złe, czy negatywne.

Dlatego tak samo sumienie, jak też idea dobra i zła, to nic innego jak elementy systemu, którego głównym celem jest zniewolenie człowieka i trzymanie go w niewidzialnych ryzach, co ułatwia wpajanie mu wartości, manipulowanie i sterowanie. To, że człowiek ma rzekomo większy komfort życia wcale nie oznacza, iż nie jest on niczym więcej jako kolejnym, udomowionym zwierzęciem hodowlanym. Sęk w tym, że nim właśnie jest, tylko rzadko kiedy to dostrzega.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Jacob_Filth, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.