22 lipca 2019 roku, godz. 11:46

mikroopowiadanie dwieście trzydzieste czwarte

Mama tłumaczyła, nie jeść z podłogi.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa fyrfle, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.