14 października 2020 roku, godz. 11:32 4,0°C

Wampiryzm - Reinkarnacja

Instrodukcja

1. Ludzkie przywiązanie do ciała jest doprawy urocze, zabawne i godne pożałowania, przede wszystkim jednak jest powodem intelektualnej udręki oraz strachu. Przy okazji myśli związanej z intelektualnym udręczeniem ducha ludzkiego, warto wspomnieć, iż w tej udręce skryta jest szlachetność ludzkiego ducha. Widoczne stają się ambicje, a śmierć przybiera formę popędu, niezależnego bytu, uskrzydla, dodaje siły, chociaż potrafi rzucić ciałem w najbardziej nieprzyjemne środowisko, chociaż wszelkie doznanie, w ogólnym rozrachunku staje się doznaniem podobnym fantazjom - początek swój bierze ze myśli, tyleż jednak realność tejże myśli wynika przede wszystkim z wzajemnego poszukiwania w sobie i świecie, punktów pokrewnych, a nawet wspólnych, celem przeistoczenia myśli jako zawieszonej gdzieś na archipelagu innych myśli i wrażeń, niezależnej, niewielkiej formy, w element układanki nazwanej światem.

2. Postrzeganie świata przez pryzmat świata, nie tyle w kontekście interpretacji rzeczywistego świata za pośrednictwem zmysłów, ile postrzeganie ciała jako podstawowego wymiaru bytności, ścisłe wiązanie cielesności z egzystencją, śmierci z końcem istnienia, śmiertelności z krótkim momentem bytności, przy jednoczesnej wierze w rzeczy nieśmiertelne, ponadczasowe i tym bardziej ulotne, zawiera w sobie wszystko, co ludzkie. Samotność, fizyczną chęć przetrwania w postaci prokreacji i duchową chęć trwania w postaci duszy, systemy prawne i moralne, senne krainy, przeznaczone dla wybranych, akt wolnej woli, za pośrednictwem którego podejmowane decyzje mogą być miłe ostatecznym sędziom, być wpisane w kanon różnorodnych praw i zasad, których przestrzeganie wiąże się z nagrodą. Tutaj jednak duch ludzki przeczuwał coś, czego nie był w stanie do końca zrozumieć. Ciężkie do zrozumienia myśli zostały wytrącone do mroczniejszych obszarów wizji, przyjemne natomiast entuzjastycznie przyjęto, co tylko dowodzi hedonistycznej natury człowieka, odruchowo dąży ku przyjemność, pragnie komfortu i bezpieczeństwa, pragnie miłości, uniesienia seksualnego, ekstazy, spokoju, braku trosk, powodów do zmartwień, czego wyobrażeniem są różnego typu raje i niebiosa, opisywane poetyckim, sugestywnym językiem, który trafia w podstawowe potrzeby człowieka, który jest odzwierciedleniem potrzeb fizycznych.

3. Dlatego też punkt, z którego wywodzi się wszelkie postrzeganie Wampira, zaskakuje tym bardziej samych przedstawicieli tego gatunku, im bardziej, stają się oderwani od własnego ciała. Stają się pozbawieni egoistycznego przywiązania do fizycznej teraźniejszości, do rzeczywistości ułomnej, śmiertelnej, która w gruncie rzeczy już przestała istnieć, trzeba tylko na ten efekt chwilę poczekać, by go ujrzeć. Jakimż oświeceniem okaże się twierdzenie, iż Wampiryzm to nic innego jak Oświecenie. To świadome porzucenie ciała, jednak w nie tak dosłownym i fizycznym rozumieniu, w którym należy myśleć o Wampirze jako o bycie, który w momencie Oświecenia, wychodzi poza ciało, do którego nigdy już nie wraca. Wyjście poza ciało oznacza wyzbycie się człowieczeństwa. Wyjście poza ciało oznacza pozbawienie swego ducha zniewalających go łańcuchów, którymi są ludzkie, fizyczne emocje, tak mocno zakorzeniające człowieka tuż przy powierzchni, przy podłożu. Korzenie, którymi wrasta w raz zastane miejsce i trwa przy nim, jak trwa przy myśli, która raz wpuściwszy korzenie w ciemności ludzkiego umysłu, już tam pozostaje, przeważnie jako chwast, gdy myśli wartościowe, ulotne, są i przestają istnieć, trudno uchwycić moment ich bycia, podobnie jak moment ich zniknięcia jest stanem podobnym do wyrwania ze snu, gdy resztki śnionego obrazu rozmywają się w ułamku sekundy, iż ciemność przed oczyma mówi do nas - coś przed chwilą musiało tutaj być, ale człowiek i umysł odpowiadają - też to czuję, nie mam jednak pojęcia, czym to mogło być. Dlatego brak umiejętności koncentrowania uwagi, skupienia, a co ważniejsze, poświęcania uwagi rzeczom ulotnym, co bywa trudne, sprawia, iż całą uwagę człowieka przyciągają rzeczy stałe, pozbawione ruchu, w dużej mierze pozbawione zmienności, co powoduje, iż człowiek, w sferze umysłu, całkowicie przestaje się zmieniać.

Tutaj pojawią się opinie do tekstu autorstwa Jacob_Filth, gdy tylko ktoś skomentuje tekst wyświetlony na tej stronie.