Kilka słów. Kilka momentów. [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Bez Dna

Kil­ka słów. Kil­ka mo­mentów. Uderzeń obuchem w ple­cy. Tak so­bie, wiesz, spa­dam. W ot­chłań. Tu nie ma dna. Pa­nie, panowie

tu nie ma dna.

Hous­ton, Dallas

tu nie ma dna.

Tu bra­kuje li­ter, tu ewi­det­nie nie ma stro­ny w tej książce, ja­kiś (byd­lak) ją wyr­wał. No wiesz, sie­dział pew­nie w bib­liote­ce, i żeby się nie zo­rien­to­wali, za­kasłał i stronę tą wyr­wał, ur­wał, za­kosił. I jej nie ma, i dna nie ma. Coś tu jest niekom­plet­ne, coś tu jest

Niedokończone.

To jest lu­ka, to jest prze­paść, to jest błąd w sztu­ce.

To niepo­rozu­mienie, ten błąd, na­zywa się


Człowiek.

Tu nie ma dna, Hous­ton, tu nie ma dna...

opowiadanie • 3 lutego 2019, 18:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 21:31RoseAngel do­dał no­wy tek­st Porwana wiat­rem, ut­ra­ciła grunt [...]

dzisiaj, 21:21oszi3 do­dał no­wy tek­st Szukaj plusów, czyń postępy, [...]

dzisiaj, 21:09Logos sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]

dzisiaj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st empty the bin...  

dzisiaj, 20:51danioł sko­men­to­wał tek­st Zaśnij. Nie budź się, [...]

dzisiaj, 20:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Widzę smu­tek w Twoich [...]

dzisiaj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st wszystko co ro­bisz od­da­la [...]

dzisiaj, 20:45fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jeden wy­kończo­ny człowiek. Ni­by [...]

dzisiaj, 20:44danioł sko­men­to­wał tek­st tam dokąd uciekasz mie­szka [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chwilowo jes­tem bied­ny i [...]