Kilka słów. Kilka momentów. [...] – osobliwy

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest osobliwy — zgromadziliśmy 0 opinii.

Bez Dna

Kil­ka słów. Kil­ka mo­mentów. Uderzeń obuchem w ple­cy. Tak so­bie, wiesz, spa­dam. W ot­chłań. Tu nie ma dna. Pa­nie, panowie

tu nie ma dna.

Hous­ton, Dallas

tu nie ma dna.

Tu bra­kuje li­ter, tu ewi­det­nie nie ma stro­ny w tej książce, ja­kiś (byd­lak) ją wyr­wał. No wiesz, sie­dział pew­nie w bib­liote­ce, i żeby się nie zo­rien­to­wali, za­kasłał i stronę tą wyr­wał, ur­wał, za­kosił. I jej nie ma, i dna nie ma. Coś tu jest niekom­plet­ne, coś tu jest

Niedokończone.

To jest lu­ka, to jest prze­paść, to jest błąd w sztu­ce.

To niepo­rozu­mienie, ten błąd, na­zywa się


Człowiek.

Tu nie ma dna, Hous­ton, tu nie ma dna...

opowiadanie • 3 lutego 2019, 18:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Aktywność

dzisiaj, 00:47yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie widzi, jak [...]

dzisiaj, 00:45yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:43yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 00:29yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 00:22yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 00:16yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Islam re­ligia po­koju

wczoraj, 23:07sprajtka sko­men­to­wał tek­st aby po­zos­tać sobą mu­sisz [...]

wczoraj, 21:34Cropka sko­men­to­wał tek­st jeżeli chcesz w coś [...]

wczoraj, 21:30Cropka sko­men­to­wał tek­st Prawda ja­wi się, gdy [...]