Jak mama umrze, to [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 4 opinie.

mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pierwsze

Jak ma­ma um­rze, to ja umrę z nią.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 sierpnia 2018, 18:54

,,Kochające ser­ce Mat­ki, gdy przes­ta­je bić...jakże ciężko żyć".
ryczę jak bóbr 

To his­to­ria, która dzieje się obok mnie, choć może na­wet jes­tem jej częścią w pe­wien sposób. Może kiedyś na­piszę jej całość, a wte­dy inaczej o niej po­myśli­cie. Każde z tych mik­roopo­wiadań, to duża całość. 

A to opo­wiada­nie to od siebie piszesz, czy ktoś Ci podyktował?
Wy­daje mi się, że każdy umiera za siebie i nie ma pot­rze­by by jed­na śmierć ciągnęła za sobą drugą. 

kiedy umiera mama
umiera w nas ka­wałek serca 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?