Jak mama umrze, to [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 4 opinie.

mikroopowiadanie sto pięćdziesiąte pierwsze

Jak ma­ma um­rze, to ja umrę z nią.

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 16 sierpnia 2018, 18:54

,,Kochające ser­ce Mat­ki, gdy przes­ta­je bić...jakże ciężko żyć".
ryczę jak bóbr 

To his­to­ria, która dzieje się obok mnie, choć może na­wet jes­tem jej częścią w pe­wien sposób. Może kiedyś na­piszę jej całość, a wte­dy inaczej o niej po­myśli­cie. Każde z tych mik­roopo­wiadań, to duża całość. 

A to opo­wiada­nie to od siebie piszesz, czy ktoś Ci podyktował?
Wy­daje mi się, że każdy umiera za siebie i nie ma pot­rze­by by jed­na śmierć ciągnęła za sobą drugą. 

kiedy umiera mama
umiera w nas ka­wałek serca 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 19:36doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:24Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:13doremi wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 19:12doremi sko­men­to­wał tek­st moim

dzisiaj, 19:08danioł do­dał no­wy tek­st każda większość jest w [...]

dzisiaj, 19:08danioł sko­men­to­wał tek­st Chrześcijańska in­ten­cja, by myśleć [...]

dzisiaj, 18:30Cambel do­dał no­wy tek­st W naj­piek­niej­szym wspom­nieniu tli [...]

dzisiaj, 18:16Papużka wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 17:49Vergil wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia