-Jakby to udokumentować, że [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 0 opinii.

mikroopowiadanie dwieście siódme

- Jak­by to udo­kumen­to­wać, że mi to przekazałaś?
- Na­piszę ci no­tatkę służbową.
- To mu­sisz iść do sze­fa, on wie jak się to pisze z rac­ji byłego zawodu.
- Kocha­nieńka! Ja trzydzieści lat śpię z po­lic­jantem, więc kto jak nie ja ma wie­dzieć jak się pisze no­tat­ki służbowe!
- Hahahahahahahah.....!!!
- Chcesz to ci no­tat­nik służbo­wy przy­niosę!
- To co wy no­tat­ki służbo­we z każdej noc­ki pisze­cie, a może w trak­cie?! Kto pro­wadzi no­tat­nik, a kto pisze ra­no notatkę?
- W trak­cie to się pisze pro­tokół z miej­sca zdarze­nia. Ale nie po­wiem ci głośno - gdzie i czym?!
- Dziew­czy­ny! Wy zno­wu zaczynacie!?
- He­lou!!! Po­ra na chłopa bej­be!
-

opowiadanie • 8 stycznia 2019, 18:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

wczoraj, 23:27chrupcia do­dał no­wy tek­st Ode mnie

wczoraj, 22:56Bettie do­dał no­wy tek­st jestem naczy­niem na sprzeczne [...]

wczoraj, 22:51Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 22:15Naja sko­men­to­wał tek­st Ludzie chcą, abym ich [...]

wczoraj, 22:13Naja do­dał no­wy tek­st Każdy ma swoją mowę, [...]

wczoraj, 22:12Ninja do­dał no­wy tek­st Lubie światła w ciem­ności Lu­bie [...]

wczoraj, 22:12Logos do­dał no­wy tek­st Książki, której nikt nie [...]

wczoraj, 22:12RozaR do­dał no­wy tek­st Stado

wczoraj, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Mowawynikająca z mo­jego pra­wa

wczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Ściśniete gardło