Czys­ta praw­da odziera z [...] – Yankes

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Yankes — zgromadziliśmy 0 opinii.

O sobie samym...

Czys­ta praw­da odziera z nadziei jutra
gdy dookoła po­piół gdzie złożyć głowę?
Przeszedłem długą drogę donikąd....
jeszcze raz i z pow­ro­tem
Zu­pełnie sam, zbierając chwas­ty życia
Po­tykając się o każdy kamień
kłam­stwa sta­wały się narzędziem zguby
Użyto ich pognębiając miłość...
ciężkie dni poszczer­biły mo­je serce
Sta­rały się wyr­wać nadzieję...
zagłuszyć w ser­cu szept i krzyk
Długo byłem mar­twy duchem i ciałem
wra­cając do życia z da­le­kiej podróży
Po­ty­kam się i przew­ra­cam z każdym tchem
wscho­dy i odejścia słońca, kar­tki z kalendarza
Wszys­tko i nic gwałciło mo­je myśli
stałem się dzi­wowis­kiem i pus­tym śmie­chem.

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 12:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 11:52szpiek sko­men­to­wał tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 11:49kati75 sko­men­to­wał tek­st Szukając szczęścia,zgu­biłam uśmiech.  

dzisiaj, 11:32kati75 sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 11:30kati75 sko­men­to­wał tek­st bóg jest w to­bie, [...]

dzisiaj, 11:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 11:20kati75 do­dał no­wy tek­st Tak łat­wo sie wy­powiadać [...]

dzisiaj, 10:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 10:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 09:13RozaR sko­men­to­wał tek­st Metamorfoza