Czys­ta praw­da odziera z [...] – Yankes

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Yankes — zgromadziliśmy 0 opinii.

O sobie samym...

Czys­ta praw­da odziera z nadziei jutra
gdy dookoła po­piół gdzie złożyć głowę?
Przeszedłem długą drogę donikąd....
jeszcze raz i z pow­ro­tem
Zu­pełnie sam, zbierając chwas­ty życia
Po­tykając się o każdy kamień
kłam­stwa sta­wały się narzędziem zguby
Użyto ich pognębiając miłość...
ciężkie dni poszczer­biły mo­je serce
Sta­rały się wyr­wać nadzieję...
zagłuszyć w ser­cu szept i krzyk
Długo byłem mar­twy duchem i ciałem
wra­cając do życia z da­le­kiej podróży
Po­ty­kam się i przew­ra­cam z każdym tchem
wscho­dy i odejścia słońca, kar­tki z kalendarza
Wszys­tko i nic gwałciło mo­je myśli
stałem się dzi­wowis­kiem i pus­tym śmie­chem.

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 12:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]