13 lutego 2020 roku, godz. 15:40
Edytowano  13 lutego 2020 roku, godz. 15:41

Upodobania i dążenia

Opowiadanie zainspirowane jest Księgą Kaznodziei Salomona, wersetami które się kilka razy powtarzają (Kzn. 1,2; 12,8 etc..) "Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność" Powiedział Salomon król Izraela, który otrzymał od Boga Wszechmogącego mądrość - wiedzę, bogactwo, sławę i ustanowił go królem Izraela, z którego uczynił potęgę militarną (2Krn. 1,11-12) Miał również król Salomon 700 żon i 300 nałożnic (1Król. 11,3) To wszystko miał król Salomon, jakich nie [...]

 10 lutego 2020 roku, godz. 15:42  2,3°C

Ego i superego

Źródłem dramatu ludzkości jest ich ego - ja, czyli brak świadomości, że dążenie do zaspokajania tylko swoich potrzeb bytowych, nie jest zbieżne ze współczesną psychologią, według której człowieka, który nie ma empatii, pasji i poczucia humoru, trudno nazwać człowiekiem, czyli psychologia zbieżna z Ewangelią Jezusa Zbawiciela o powszechnym Prawie Miłości i Biblią, że dążyć mamy do zaspokajania potrzeb bytowych najbardziej potrzebujących, czyli sieroty i wdowy (Pwt 24,17-21) Z którymi stanowimy jedną całość [...]

Zebulon Zebulonowicz
 11 lutego 2020 roku, godz. 15:25

@Jacob_Filth
Proszę o informację, czy wymieniona książka jest zbieżna z moją definicją ego i superego.

 9 lutego 2020 roku, godz. 15:15

Księga Rodzaju 1,14-19

"Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji zamieszczony w formie energetycznej" Niech powstaną światła" Czyli nośniki rodzajów informacji zamieszczone w formie energetycznej o różnych częstotliwościach wibracji "na sklepieniu niebios" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń, "aby oddzielały dzień" Czyli informacja dla całości i o całości - wszechinformacja "od nocy" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji "i były znakami" Czyli liczby "dla oznaczania pór" Czyli wieczór, noc, [...]

 7 lutego 2020 roku, godz. 15:35

Wypełnianie woli

Jak przestać być medium szatana, zbuntowanej duchowej postaci (Iz. 14,14-15) Która przebywa w duchowym wymiarze, w którym holograficznie kodowana jest informacja, wszelkich wydarzeń, z fonią i wizją w trójwymiarowym barwnym obrazie, oraz myśli, słowa i uczynki ludzi. I gdy myśli, słowa i uczynki ludzi są gorsze od jego, wtedy bierze sobie ludzi za swoje medium, które nazwał wolną wolą, czyli wypełnianie swojej woli w ludziach. Bo rzekł: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni ? (Dz. 19,15) W channelingu filozofuje, kpi z ludzi, nazywa ich głupcami, a nawet nie ukrywa tego że nienawidzi głupich ludzi, a w NDE przybiera postać anioła światłości, przewodnika duchowego oraz zmarłych ludzi, którzy są w tunelu swoich uczynków,naukowo udowodniony. Analogicznie jak w Edenie, rzekł: Na pewno nie umrzecie (Rdz 3,4) Czyli, aby przestać być medium szatana, to myśli, słowa i uczynki ludzi mają być jak Jezusa Zbawiciela i Pawła, którzy wypełniali wolę Boga Wszechmogącego. Aby człowiek był zbawiony, czyli żył wiecznie w nowym systemie duchowo - informacyjnej całości (Obj. 21)

 6 lutego 2020 roku, godz. 15:30

Księga Rodzaju 1,11-13

"Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji dla zieleni "zieloną trawą," Czyli rodzaj informacji o jednej częstotliwości wibracji w formie energetycznej, "wydająca nasienie" Czyli wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji " i drzewem owocowym" Czyli rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji," rodzącym według rodzaju" Czyli zamieszczonej informacji swojej "owoc," Czyli produkt rodzaju zamieszczonej informacji, "w którym jest jego nasienie" Czyli [...]

 4 lutego 2020 roku, godz. 15:41

Pamięć przodków

Kontynuacja szkodliwej, destrukcyjnej i z konsekwencjami pamięci przodków kultu religijno - folklorystycznego stworzonej materii, nazwanej umownie, czyli zjawisk astronomicznych przesilenia zimowego i wiosennego, palenie ognisk, stypy pogańskiej etc....Połączone z wydarzeniami biblijnymi, bez weryfikacji odkryć nauki, zbieżnej z Biblią - instrukcją życia w systemie duchowo - informacyjnym, jest zbiorową nieświadomością, czynienia destrukcyjnych falowych zakłóceń w systemie, za które poniesie się konsekwencje.

 4 lutego 2020 roku, godz. 10:14

MICRORELATOS 3 ROZWINIĘCIE

Księstwo Cieszyńskie. Jak pisał jeden z najwspanialszych synów jakich wydała ta ziemia między Olzą, a Wisłą, to jest ona usiana tysiącem religii protestanckich, które mają miliony kompleksów wobec najważniejszej i w sumie panującej religii na tamtej ziemi i w Polsce, czyli religii katolickiej. Katolicy to diabły, a katolicyzm to piekło. Papież więc im Belzebubem. Żyją sobie więc protestanci w większości w Księstwie Cieszyńskim i w większości żyją doktryną protestancką, która wyewoluowała w setki przesądów, [...]

 4 lutego 2020 roku, godz. 7:05  1,0°C

WIEJSKIE ŻYCIE

Szykował się wielki świąteczny zjazd rodziny. Mama, a zarazem babcia postanowiła, że będzie zatem uroczyście, świątecznie, tradycyjnie, a zatem normalnie pod względem kulinarnym. Przyjeżdżają do nich, więc normalnością i oczywistością jest, że zadbają o nich jak goście mają być bogato przyjęci, bo to oczywistość i wypija ją się z mlekiem matki. Tym jest w istocie prawdziwa polskość i jest esencją Polaków i Polek urodzonych choćby jak oni w latach siedemdziesiątych i sześćdziesiątych ostatniego stulecia [...]

 3 lutego 2020 roku, godz. 16:37  7,8°C

Instrukcja życia w systemie duchowo - informacyjnym

Księga Rodzaju 1,1-10
"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" Czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(Teoria wiru Kelvina oraz eksperyment R.Jahn i B. Dunne z Princeton University udowadniający naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią,"Czyli w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja," a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" Synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli [...]

FotoKreator
 4 lutego 2020 roku, godz. 14:04

"pot. «pozbawiony sensu, niezrozumiały tekst lub zawiła wypowiedź»"👍
Powyżej zwięzła definicja "bełkotu" za słownikiem PWN.

 2 lutego 2020 roku, godz. 15:46  3,0°C

najgłośniejsze wyrazy

Gdyby wyrwać czułość, oddzielając myśli od uczuć. Milczeć od środka, chociaż jest wiele pokus, by otworzyć usta, wpuścić emocje, roztańczone na koniuszku języka, toksyczne, zdolne uzależnić, jak rozedrgane światełka halogenów, irytujące oczy w ciemnym tunelu.

Tą właśne czułość, w której unika się materii, dotyku, stawiania kroków, głośnego dzień dobry, codziennego robienia zakupów, wyjść na ulicę oraz bliższych relacji. Banalnej i nudnej, prozaicznej konwersacji, w której brak miejsca dla świata snów i [...]

 31 stycznia 2020 roku, godz. 9:07  1,9°C

MICRORELATOS 2 ROZWINIĘCIE

Sędzimir był szczęśliwy. Czuł się wolny, twórczy i przede wszystkim był kochany i sam dawał miłość, która dawała szczęście jej. Powodowała jego miłość, że czuła się kochana i tą mocą pracowała na poczucie szczęścia innych, choć wiedziała, że raczej go nie osiągnął, bo szczęście rozumieją przez mieć i przez sukces. Często Sędzimir tłumaczył to rodzinie, znajomym i przechodniom w ich życiu, ale nic z tego nie rozumieli. Bo jak może współczesny człowiek zrozumieć, że szczęście to nie [...]

 30 stycznia 2020 roku, godz. 23:02  16,5°C
Edytowano  4 lutego 2020 roku, godz. 1:04

północne miasto

Dzień 1234, godzina jak każda inna/

Złożony na pół, gotowy już raport, połyskiwał świeżym, czarnym atramentem. Leżał na szklanym blacie stołu o surowym, minimalistycznym wyglądzie, który imituje chłód porannego nieba. Służbowa notatka, w której zawarte były poczynania firmy na globalnym rynku. Z tego wnioskować można, że sieć korporacji, ze sporym mozołem, skutecznie jednak oplotła całą kulę ziemską, a po wszystkim wróciła do siedziby matki, tej samej, z której z przestronnego, obrotowego i przeszklonego [...]

Jacob_Filth Jot
 4 lutego 2020 roku, godz. 1:04

trochę pozmieniałem, trochę dopowiedziałem, jakbyś ktoś chciał poczytać, to zapraszam

 29 stycznia 2020 roku, godz. 8:48  1,0°C

MICRORELATOS 1 ROZWINIĘCIE

Chodził po domu z puszką żywieckiego piwa i zaspokajał nim w smaczny sposób pragnienie po pracach w zimowym ogrodzie. Przyglądał się pięknu kwiatów na komodzie, pianinie, parapetach, metalowych stojakach, na ścianach. Sycił konieczność w nim karmienia się kolorami i kształtami. Flora jest wspaniałością dla człowieka. Jego poczucia komfortu życia. Świadomości, że życie jest tym czym powinno być dla siebie, ludzi i Boga w ostatecznym rozrachunku. Podchodząc do okien patrzył też co w ogrodzie, co lub kto na ulicy? Co [...]

 27 stycznia 2020 roku, godz. 12:20  1,9°C
Edytowano  27 stycznia 2020 roku, godz. 12:43

RECEPTA Z DRESZCZYKIEM

Stasia bardzo zmartwiona przyszła do pracy w poniedziałek, bo ciężko na nowotwór trzustki zachorowała jej mama. Ale jak każdego takiego poranka zrobiła herbatę, otwarła pojemniki z kanapkami przygotowanymi jak każdego poranka przez męża i zaczęła je jeść, przeglądając jednocześnie internet i sprawdzając czy coś nowego jest w prawie administracyjnym. Po chwili przyszły koleżanki z pracy i oczywiście zauważyły jej nieszczególny nastrój oraz posępne smutne oblicze. Spytały oczywiście o powód, to odpowiedziała im [...]

 27 stycznia 2020 roku, godz. 10:51  1,9°C

Wiejskie Życie

Na tym ono polega, że przyjeżdżają wnuki z wielką nadzieją, graniczącą z pewnością, że babcia poda im ciasto. Dziadek więc schodzi do piwnicy po mąkę, jajka i dżem węgierkowy. Potem babcia wyrabia ciasto, rozprowadza je na blaszce, a dziadek rozsmarowuje dżem i układa na nim wcześniej przygotowane jabłka. Wreszcie babcia rozsypuje kruszonkę i wkłada ciasto do pieca. Po kilkudziesięciu minutach drożdżowiec jest gotowy. Auto z wnukami wjeżdża do ogrodu. Usłyszeć potem te westchnienia zachwytu wnuków, kiedy [...]

fyrfle Mirek
 2 lutego 2020 roku, godz. 14:38

dziękuję Mika. W nawale intensywnej codzienności zdarzają się na szczęście dla szczęścia, piękna i dobra takie chwile.

Nowo dodane teksty

Gdyby tylko owoc Twoich przemyśleń zechciał się skrystalizować w postaci aforyzmu, wiersza, opowiadania lub felietonu, pisz.

W przeciwnym razie godnie milcz.

kilka minut temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Hejka 😃 Co zrobić [...] swojego autorstwa

kilka minut temu

ok. pół godziny temu

Papużka wypowiedział(a) się w wątku Czego aktualnie [...], którego autorem jest Radziem

ok. godzinę temu

Entuzjasta_1986 skomentował(a) tekst Wszyscy rozczarowują swojego autorstwa

ok. godzinę temu

Esmeralda Dyląg skomentował(a) tekst Kocham słonie ❤️ [...] swojego autorstwa

ok. godzinę temu

tallea skomentował(a) tekst Biedni ci, co nie mogą [...] autorstwa Jan Lechoń

ok. godzinę temu

Lila Róż dodał(a) do zeszytu tekst Ziemia odsłania się ta [...] autorstwa Stanisław Piętak

ok. godzinę temu

Lila Róż dodał(a) do zeszytu tekst Oto znowu przybyły [...] autorstwa Stanisław Piętak

ok. godzinę temu

Virus.info skomentował(a) tekst Etyka w biznesie? W [...] autorstwa Bujak Bogusław

ok. godzinę temu

Lila Róż dodał(a) do zeszytu tekst Było minus 25 stopni. [...] autorstwa Edward Żentara