Życzliwość to takie życzenie: [...] – CiepłaWoda

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest CiepłaWoda — zgromadziliśmy 11 opinii.

Życzli­wość to ta­kie życze­nie: bądź dob­ry, choć ty­le co ja.

myśl dnia z 4 czerwca 2017 roku
zebrała 10 fiszek • 3 czerwca 2017, 22:08

to wszys­tko prze­mawia, na co nie za­myka­my oczu i uszu i.. 

o tak, jed­na z zasad...przemawia...
Gratulacje!
;) 

Dziękuję za życzliwość 

Grat­ki :-) 

To bar­dzo pod­chwyt­li­we życze­nie
gra­tuluję wy­boru ;) 

Z książki ,,ak­wa­rium"
- bądź dob­ry
- na­wet gdy ko­goś za­bijasz
-bądź dla niego dobry 

Gra­tulac­je. :)
Nasza dob­roć jest po­ziomem od­niesienia i jeśli dos­ta­jemy mniej, to uważamy to za niesprawiedliwość.
Jeśli dos­ta­jemy więcej, to spryt­nie uważamy to za szczęście. ;)
Dob­rej noc­ki. :)) 

To praw­da :-))) Pos­trze­gamy ludzi i świat zaz­wyczaj pop­rzez siebie.
Z tej przyczy­ny życzli­wość może wyglądać różnie...

Faj­ne i praw­dzi­we :-))) 

a janie 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CiepłaWoda

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 04:54I.Anna sko­men­to­wał tek­st Małe szczęścia

dzisiaj, 04:51I.Anna sko­men­to­wał tek­st Patrząc w gwiaz­dy wbrew [...]

wczoraj, 21:52finder do­dał no­wy tek­st Najlepiej i najłat­wiej pra­cuje [...]

wczoraj, 19:35yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie to po­myle­nie na­zywać [...]

wczoraj, 19:29yestem sko­men­to­wał tek­st jestem skałą, kruszeję

wczoraj, 19:27yestem sko­men­to­wał tek­st Bluszcz nie obej­mu­je z [...]

wczoraj, 19:24yestem sko­men­to­wał tek­st Brak wiary w siebie, [...]

wczoraj, 19:16yestem sko­men­to­wał tek­st Muchomor -leśny sza­tan.  

wczoraj, 19:12yestem sko­men­to­wał tek­st Smutek no­simy w so­bie, [...]

wczoraj, 19:11yestem sko­men­to­wał tek­st Kto przeszedł pus­ty­nię, no­si [...]