1 grudnia 2014 roku, godz. 6:57  11,8°C

Życie to czas,
nieustannego
doświadczania dorastania
do wiernej służby miłości...

fyrfle Mirek
 1 grudnia 2014 roku, godz. 11:39

Bardzo budująca myśl.