Życie czasem bywa czekoladą [...] – Salomon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Salomon — zgromadziliśmy 2 opinie.

Życie cza­sem by­wa cze­koladą często gorzką rzad­ko słodką, ale na­dal po­zos­ta­je czekoladą.
Tyl­ko od Ciebie za­leży jak bedzie Ci sma­kować.

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2017, 11:17

...lu­bię cze­koladę, by­le bez nadzienia, naj­lep­sza gorzka 85%, ta­ka praw­dzi­wa i na­wet gdy tę samą roz­puszcza pod­niebienie , smak różni się, jak życie...
wróciłam do myśli, choć czy­tałam, byłam wcześniej. 

... lu­bię cze­koladę gorzką... ani za słod­ka, ani za gorzka... to słodycz nieba z wy­raźną nutą ziem­skiej codzienności...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:59szpiek sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 20:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 19:24olka1010 do­dał no­wy tek­st Przekleństwem nasze­go życia jest [...]

dzisiaj, 19:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nic nam nie zro­bią, [...]

dzisiaj, 17:58róż li­la sko­men­to­wał tek­st Mężczyźni mnie kochają bo [...]

dzisiaj, 17:46szpiek sko­men­to­wał tek­st Minister An­tek

dzisiaj, 17:05filutka sko­men­to­wał tek­st Ciekawe, czy w niebie [...]

dzisiaj, 17:00IKON sko­men­to­wał tek­st Czasami wys­tar­czy się zat­rzy­mać, [...]