Życie czasem bywa czekoladą [...] – Salomon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Salomon — zgromadziliśmy 2 opinie.

Życie cza­sem by­wa cze­koladą często gorzką rzad­ko słodką, ale na­dal po­zos­ta­je czekoladą.
Tyl­ko od Ciebie za­leży jak bedzie Ci sma­kować.

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2017, 11:17

...lu­bię cze­koladę, by­le bez nadzienia, naj­lep­sza gorzka 85%, ta­ka praw­dzi­wa i na­wet gdy tę samą roz­puszcza pod­niebienie , smak różni się, jak życie...
wróciłam do myśli, choć czy­tałam, byłam wcześniej. 

... lu­bię cze­koladę gorzką... ani za słod­ka, ani za gorzka... to słodycz nieba z wy­raźną nutą ziem­skiej codzienności...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 20:03$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:59róż li­la sko­men­to­wał tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:55$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą siłę prze­bicia ma [...]

dzisiaj, 19:26$$ ma­ny do­dał no­wy tek­st największą zgubą człowieka jest [...]

dzisiaj, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

dzisiaj, 18:43Conrack1410 do­dał no­wy tek­st Gdy wy­jeżdżałaś spełniać marze­nia, byłem [...]

dzisiaj, 18:38Wierzchu do­dał no­wy tek­st Kiedyś mało myślałem, po [...]

dzisiaj, 17:51szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?