Życie czasem bywa czekoladą [...] – Salomon

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Salomon — zgromadziliśmy 2 opinie.

Życie cza­sem by­wa cze­koladą często gorzką rzad­ko słodką, ale na­dal po­zos­ta­je czekoladą.
Tyl­ko od Ciebie za­leży jak bedzie Ci sma­kować.

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 września 2017, 11:17

...lu­bię cze­koladę, by­le bez nadzienia, naj­lep­sza gorzka 85%, ta­ka praw­dzi­wa i na­wet gdy tę samą roz­puszcza pod­niebienie , smak różni się, jak życie...
wróciłam do myśli, choć czy­tałam, byłam wcześniej. 

... lu­bię cze­koladę gorzką... ani za słod­ka, ani za gorzka... to słodycz nieba z wy­raźną nutą ziem­skiej codzienności...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Aktywność

dzisiaj, 00:02M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Zawsze będę przy to­bie

wczoraj, 23:05Cris sko­men­to­wał tek­st Zanim odejdę stąd , [...]

wczoraj, 23:00Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 22:59Cris sko­men­to­wał tek­st Czy na ''cy­taty'' do­tarł [...]

wczoraj, 22:57Cris sko­men­to­wał tek­st By poczuć myśli, [...]

wczoraj, 22:56Cris sko­men­to­wał tek­st jesienne niebo już od­le­ciały pta­ki po­wiało [...]

wczoraj, 22:54Cris sko­men­to­wał tek­st Można po­wie­dzieć, że to [...]

wczoraj, 22:52Cris sko­men­to­wał tek­st Most Życia pot­rze­buje ko­lej­nej [...]