Z porzucaniem służenia własnemu [...] – Eufemia

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Eufemia — zgromadziliśmy 0 opinii.

Z porzu­caniem służenia włas­ne­mu ego by­wa jak z wychodze­niem z nałogu - nie każdy chce pojąć, że jest niewol­ni­kiem, a na­wet gdy już wie, nie zaw­sze do­wiadu­je się, jak bar­dzo to zniewo­lenie jest szkod­li­we dla niego i dla in­nych. Ci, którzy się o tym prze­konają, nie zaw­sze dążą do porzu­cenia swo­jego więzienia, zaś ci, którzy chcą się wys­wo­bodzić - nie zaw­sze osiągają wol­ność. Z tych zaś, którzy się wys­wo­bodzą - wielu powróci na dawną drogę....
Nie potępiaj­my, abyśmy nie by­li potępieni. Nikt z nas nie jest wol­ny, dopóki praw­dzi­wie nie obudzi się do życia.

myśl • 16 września 2017, 15:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Eufemia

Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 19:53batram sko­men­to­wał tek­st Posłałeś mnie a po­tem [...]

dzisiaj, 19:53Si.si sko­men­to­wał tek­st Prawdziwe skrzydła rosną w [...]

dzisiaj, 19:51batram sko­men­to­wał tek­st - Obudź się! Ktoś [...]

dzisiaj, 19:51Si.si sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:51batram sko­men­to­wał tek­st Dwie ręce, dwie no­gi, [...]

dzisiaj, 19:44har.monic do­dał no­wy tek­st spadła z drze­wa

dzisiaj, 19:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Każdy krzyż skro­jony jest [...]

dzisiaj, 19:42$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:40Eazy sko­men­to­wał tek­st czas ma czas

dzisiaj, 19:38Eazy sko­men­to­wał tek­st Jes­teśmy jak naj­bliżej siebie, [...]