Zostawił rozebraną na łóżku, [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 25 opinii.

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci do­tyku.

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 16:37

Nie mu­sisz, to jest brak sza­cun­ku tak pow­szechny dzisiaj. 

Uh­mm, a już myślałem że będą mu­siał się tłumaczyć z posądzeń o brak sza­cun­ku itd 

Czy­li dob­rze bo reszta nie zro­zumiała aluzji. 

He­hehe ja z ko­lei :-) zin­ter­pre­towałem to od­wrot­nie niż reszta 

No to dobranoc 

Bosheee, toż tu So­dom­nia i Ga­mo(r)nia. :D ha ha ha 
Ela :*
Bożenka
jak zos­tanę is­la­mistą, to Cię wezmę... do sa­molo­tu, poćwiczysz na drążku, schud­niesz troszkę, na­bie­rzesz elas­tyczności, a strach poz­wo­li wy­dobyć z Ciebie resztki po­kory i tak­tu. :D
Jest tyl­ko je­den prob­lem, is­lam mnie nie po­ciąga. :D
Dob­ra­noc. :)) 

Z An­drze­jem zaw­sze jest dob­rze :-)))
Po­sie­dzi­my jed­nak jeszcze troszkę. Wieczór jest prze­piękny... Nie trze­ba się spie­szyć.

Dob­ra­noc :-))) 

Spij dobrze 

O re­ty... :-))) 

Tak mam taką fan­tazję że le­cimy ra­zem sa­molo­tem a ja siedzę mu na ko­lanach i trzy­mam za drążek. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony