Zostawił rozebraną na łóżku, [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 25 opinii.

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci do­tyku.

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 18:37

Nie mu­sisz, to jest brak sza­cun­ku tak pow­szechny dzisiaj. 

Uh­mm, a już myślałem że będą mu­siał się tłumaczyć z posądzeń o brak sza­cun­ku itd 

Czy­li dob­rze bo reszta nie zro­zumiała aluzji. 

He­hehe ja z ko­lei :-) zin­ter­pre­towałem to od­wrot­nie niż reszta 

No to dobranoc 

Bosheee, toż tu So­dom­nia i Ga­mo(r)nia. :D ha ha ha 
Ela :*
Bożenka
jak zos­tanę is­la­mistą, to Cię wezmę... do sa­molo­tu, poćwiczysz na drążku, schud­niesz troszkę, na­bie­rzesz elas­tyczności, a strach poz­wo­li wy­dobyć z Ciebie resztki po­kory i tak­tu. :D
Jest tyl­ko je­den prob­lem, is­lam mnie nie po­ciąga. :D
Dob­ra­noc. :)) 

Z An­drze­jem zaw­sze jest dob­rze :-)))
Po­sie­dzi­my jed­nak jeszcze troszkę. Wieczór jest prze­piękny... Nie trze­ba się spie­szyć.

Dob­ra­noc :-))) 

Spij dobrze 

O re­ty... :-))) 

Tak mam taką fan­tazję że le­cimy ra­zem sa­molo­tem a ja siedzę mu na ko­lanach i trzy­mam za drążek. 

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 01:02yestem sko­men­to­wał tek­st Gdy się nie uda­je, [...]

dzisiaj, 00:57yestem sko­men­to­wał tek­st Cel to nic in­ne­go, [...]