Zostawił rozebraną na łóżku, [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 25 opinii.

Zos­ta­wił ro­zeb­raną na łóżku, cmoknął w pa­lec u no­gi, pos­my­rał po pępku, puścił oko i da­lej w długą, bo ko­lej­ka chętnych spo­ra a wieczór krótki jak koc którym ok­ryła drżące ciało z zim­na, tak że sto­py wys­ta­wały; ocierając się jeszcze w pa­mięci do­tyku.

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2018, 16:37

Nie mu­sisz, to jest brak sza­cun­ku tak pow­szechny dzisiaj. 

Uh­mm, a już myślałem że będą mu­siał się tłumaczyć z posądzeń o brak sza­cun­ku itd 

Czy­li dob­rze bo reszta nie zro­zumiała aluzji. 

He­hehe ja z ko­lei :-) zin­ter­pre­towałem to od­wrot­nie niż reszta 

No to dobranoc 

Bosheee, toż tu So­dom­nia i Ga­mo(r)nia. :D ha ha ha 
Ela :*
Bożenka
jak zos­tanę is­la­mistą, to Cię wezmę... do sa­molo­tu, poćwiczysz na drążku, schud­niesz troszkę, na­bie­rzesz elas­tyczności, a strach poz­wo­li wy­dobyć z Ciebie resztki po­kory i tak­tu. :D
Jest tyl­ko je­den prob­lem, is­lam mnie nie po­ciąga. :D
Dob­ra­noc. :)) 

Z An­drze­jem zaw­sze jest dob­rze :-)))
Po­sie­dzi­my jed­nak jeszcze troszkę. Wieczór jest prze­piękny... Nie trze­ba się spie­szyć.

Dob­ra­noc :-))) 

Spij dobrze 

O re­ty... :-))) 

Tak mam taką fan­tazję że le­cimy ra­zem sa­molo­tem a ja siedzę mu na ko­lanach i trzy­mam za drążek. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 16:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 14:45Gaia sko­men­to­wał tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 14:32szpiek do­dał no­wy tek­st Wiersze ba­dam no­sem nad [...]

dzisiaj, 14:31Gaia sko­men­to­wał tek­st INTER - Stre­fa za­fik­so­wana

dzisiaj, 14:23Gaia sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:20Gaia sko­men­to­wał tek­st IKAR

dzisiaj, 14:18szpiek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 14:13Gaia do­dał no­wy tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 13:02truman do­dał no­wy tek­st list miłos­ny al­bo pocztówka [...]

dzisiaj, 12:50Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]