został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

już ja­kiś Mar­cin zos­tał świętym

zatem?

czy­tałaś Wyz­na­nia św. Augustyna? 

To­bie cały czas mówię coś całkiem innego,
ale z Ciebie dzieweczka głucha
na wyz­na­nia mar­ci­na starucha 

przyj­dzie dzień, że ape­tyt zaspokoję

nies­krom­nie to zab­rzmiało, ale tak wyglądają dro­gi do świętości

zo­bacz ile się trze­ba przy tym na.. na.. niech będzie nap­ra­cować,
w końcu z Muzą moją roz­ma­wiam :) 

jes­tem Ci winniczkiem 

przep­raszam ku­ry, a na­wet ko­guty i jaja

Lilę, też 

Poręczne. :)
Ład­nie po­wie­dziane. :)) 

boję się po­wie­dzieć tak i lękam się nie 

po­win­naś się z te­go cie­szyć, a nie ro­bić jajecznicę

chciałbym zap­ro­sić Cię na ko­lację bez jaj 

uuuuu...idę na ope­rację plastyczną

al­bo nie

muszę to prze­myśleć, od ser­ca zacznę 

Quuur­cze, nie widziałem, że już po wys­ko­ku. ;)
Małe jest piękne? Małe, a cie­szy? Nie roz­miarem grzeszy? ;) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]