został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

Imię nieznane,
Wie­działem, że Cię po­ruszy dom­niema­ny wul­ga­ryzm, ale tam może być rzeczy­wiście chuchrem, cha­mem, chciw­cem... i co tam so­bie kto do­pisze. :P

Ela, wyczu­wam doświad­cze­nie w Twoim głosie. :P
Bar­dzo miło Cię widzieć. :))

Kati, [...] — czytaj całość

Mar­cin, Mar­cin - na­jis­totniej­sza jest pochwała :-))) 

he he dob­reee ! członków ci u nas dos­ta­tek, strach tv włączyć, bo od ra­zu : 
Odtwórz

poz­drówki :) 

pod­piszę się pod mądrym i sub­telnym ko­men­tarzem Eli. Ufam, że mi wy­baczy, a może i pochwa­li :) 

haahah;-)p poz­drówka Smoku;-) 

Członek, człon­ko­wi nierówny... Dla­tego od­kry­cia w tym przed­miocie mogą być zas­ka­kujące :-))) 

A to chu...

chro. ;) :D 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]