został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

co by po­wie­dzial je­zus na ta­kie slownictwo... 

Masz coś prze­ciw hi­gienie? :D
Spo­dobałbyś się Imieniu niez­na­nemu, to straszna Fle­ja. :D 

a co tu­taj mamy?

pier*dol* le­nie o higienie

to dob­rze, dob­rze, bar­dzo dob­rze! :) 

Wy­migu­jesz się Bru­dasie od od­po­wie­dzi. :P 

Tak, dob­re so­bie. :D 

Ja jes­tem czys­ty, a Ty? :P 

Oczyść się, a wszys­tko będzie dob­rze. :p 

Nie, to da się nie tyl­ko zo­baczyć, ale też wyczuć. :P 

Masz brud­ne myśli, to dla­tego sta­le przy­pisu­jesz mi za­nied­ba­nie hi­gieny. :p 

Się - nie, ale bru­daśną Żmijkę - cze­mu nie? :P 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]