został członkiem by zbyt [...] – yestem

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest yestem — zgromadziliśmy 57 opinii.

zos­tał członkiem
by zbyt szyb­ko nie odkryli
że jest ch...em

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2019, 22:23

Poręczne. :)
Ład­nie po­wie­dziane. :)) 

sli­maki tez lubie 

boję się po­wie­dzieć tak i lękam się nie 

cie­szy­labym sie, gdy­by to nie by­lo ta­kie toporne 

z owo­cami morze? 

po­win­naś się z te­go cie­szyć, a nie ro­bić jajecznicę

chciałbym zap­ro­sić Cię na ko­lację bez jaj 

ma­le jest poreczne 

tak wiemy idziesz sciez­ka­mi swiete­go augustyna... 

uuuuu...idę na ope­rację plastyczną

al­bo nie

muszę to prze­myśleć, od ser­ca zacznę 

Quuur­cze, nie widziałem, że już po wys­ko­ku. ;)
Małe jest piękne? Małe, a cie­szy? Nie roz­miarem grzeszy? ;) 

Menu
Użytkownicy
W Y Z
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]