20 kwietnia 2019 roku, godz. 10:23

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Życzymy Wam błogosławieństwa Zmartwychwstałego

Jego opieki w każdym Waszym dniu

Z Jego Ducha natchnienia przy podejmowaniu

Codziennych Waszych decyzji

Niech troszczy się o Wasze zdrowie

Ma w opiece Waszą oddaną sobie wzajem Miłość

Niech przez Jego Ducha tworzą się

Wasze plany i cele życiowe

Ludzie których spotykacie

Niech będą z Jego Ducha i Miłości

Wierzymy że wtedy Wasze życie

Będzie spokojem i szczęściem

Ania i Mirek

fyrfle Mirek
 10 czerwca 2019 roku, godz. 13:47

Dziękujemy i pięknego lata życzymy! :)

Naja Ela
 20 kwietnia 2019 roku, godz. 19:13

Dziękuję. Dla Was Wszystkiego Najlepszego :-)))

yestem yestem
 20 kwietnia 2019 roku, godz. 12:37

Wzajemnie, pełnych radości i miłości. :))