4 grudnia 2019 roku, godz. 10:54  2,3°C

Znaki, nie znaki i tak dalej, mi to ryro

PetroBlues Świetlik
 4 grudnia 2019 roku, godz. 22:32

Bez sensu.