Zło możemy nazwać czarnym [...] – Pokus

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pokus — zgromadziliśmy 5 opinii.

Zło możemy naz­wać czar­nym jeźdźcem, który ra­buje i na­pada ludzkie umysły. Król szczęścia i dob­ro­ci na co dzień jest w niebezpieczeństwie.
Miecz na­pas­tni­ka lśni krwią marzeń i spo­koju. Je­go zbro­ja pochłania wszel­kie dob­re uczu­cia. Króles­two cze­ka na jeźdźca w białej zbroi, który roz­proszy śmierć i pożogę,
A zos­ta­wi ład i porządek.

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 stycznia 2011, 22:00

Star­czy star­czy za­nim się spos­trzeżesz ,a już do set­ki do­bieg­niesz.Tu czas szyb­ko mi­ja,a życie wiele in­spi­rac­ji ze sobą niesie:) 

By­le by star­czyło wyt­rzy­małości i pomysłów;)....
Amen 

taak to nagroda:))
Ma­lut­ki ju­bileusz,jak dot­rzesz do 100 to huczniej­szym słowem to uczczę;))) 

He­he, ro­zumiem że to nag­ro­da za 10 cy­tat ;)?? Pozdrawiam 

wow...
Zabieram:) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 01:04róż li­la do­dał no­wy tek­st jabłko ty 

dzisiaj, 00:28scorpion sko­men­to­wał tek­st życiowa za­sada, poz­wa­lająca zacho­wać [...]

dzisiaj, 00:27yestem sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Ze wspom­nień i z [...]

dzisiaj, 00:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ci którzy naj­mniej po­magają, [...]

dzisiaj, 00:13yestem sko­men­to­wał tek­st miłość nie jest naj­ważniej­sza, [...]

dzisiaj, 00:11yestem sko­men­to­wał tek­st nie muszą cię wszys­cy [...]

dzisiaj, 00:05yestem sko­men­to­wał tek­st podroga

wczoraj, 22:58Ta,heh do­dał no­wy tek­st Jest ta­ki rodzaj ob­ja­wienia, [...]

wczoraj, 22:45har.monic sko­men­to­wał tek­st godzina zwie­rzeń