Z kimś, kto zaśpiewa [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 5 opinii.

Z kimś, kto zaśpiewa pod me­lodię mo­jej duszy.

myśl
zebrała 98 fiszek • 28 października 2010, 14:54

Zo­rien­to­wałam się po ko­lej­nej myśli, ale jeszcze nie wiem czy to mi w smak, choć z pew­nością ia­czej, a to jak naj­bar­dziej lubie:) 

Naj­pierw mu­si umieć tę me­lodię usłyszeć, wie­dzieć, co mi "w duszy gra". A po­tem dob­rać pod mu­zykę słowa i... stworzyć jed­ność, miłości pieśń 

Ale co Nadii? 

I te­go życzę ...piękna myśl :) 

Dziękuję i się od­wza­jem­niam :-)) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nadziana

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]