Z kimś, kto pasuje [...] – Nadziana

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Nadziana — zgromadziliśmy 10 opinii.

Z kimś, kto pa­suje do wys­tro­ju mo­jego wnętrza.

________________
Z podzięko­waniami dla mo­jej sios­try :) 

myśl dnia z 4 grudnia 2013 roku
zebrała 155 fiszek • 3 listopada 2010, 17:48

Aaa... Już roz­kmi­niłem :D To ta­ki sub­telny żar­cik :) 

Ale o co chodzi? 

Wta­pia się, sta­je się je­go częścią:) 

ja­kie świetne. 

Cza­sem szwan­ku­je og­rze­wanie :) choć z wys­tro­je to nie ma nic wspólne­go. Ład­nie te słowa się ułożyły :) 

No to chy­ba w moim przy­pad­ku ten ktoś pasuje;)
Cóż za kun­szt artystyczny;)
Tak to nie po­myślałabym o uczuciach:) 

Z jakąś rek­lamą mi się sko­jarzyło. Ehhh... chy­ba jes­tem po­dat­na na ma­nipu­lację pop­rzez tv :<

Przy­dałby się ta­ki pa­sujący ele­ment, oj przydał!

Cieszę się, że tu śmignęłaś Nadziaaanaa :D 

No rac­ja ... każde in­ne :) 

Cza­sem ubo­gie, cza­sem wy­magają re­mon­tu, a cza­sem pot­rze­bują dob­re­go de­kora­tora he­he :) 

Dokład­nie ...Nasze wnętrza są bo­gate, choć każde in­ne ... to piękne na swój sposób ... :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IBELLA

Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 21:22lukaajka do­dał no­wy tek­st Północ wy­biła ze­garo­wa tar­cza, [...]

wczoraj, 21:20lukaajka do­dał no­wy tek­st Nie za­pom­nij się świeżych [...]

wczoraj, 21:18lukaajka do­dał no­wy tek­st Czy pa­miętasz tą dziew­czynę [...]

wczoraj, 21:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy umierasz, ska­zany na [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st YHYM

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st W po­ciągu

wczoraj, 20:49yestem sko­men­to­wał tek­st Hala Izer­ska - świt

wczoraj, 20:43yestem sko­men­to­wał tek­st Zwycięstwo

wczoraj, 20:40yestem sko­men­to­wał tek­st Żeby się dob­rze poczuć [...]

wczoraj, 20:38yestem sko­men­to­wał tek­st Prosta ta? Czy to skąpstwo [...]