yestem yestem
 31 maja 2021 roku, godz. 15:30

Z zimna. ;)