14 lutego 2020 roku, godz. 10:37  15,5°C

Żeby przyjemność była większa, trzeba się nią z kimś podzielić.

Monika Siwek
 14 lutego 2020 roku, godz. 13:29

dokładnie tak!:)