Anna S. Anna Szyrwińska
 11 kwietnia 2022 roku, godz. 13:57

Dobre, bo prawdziwe.