Zbyt częstopróbujemy upchać siebie [...] – Pechowa_

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Pechowa_ — zgromadziliśmy 1 opinia.

Zbyt często próbu­jemy up­chać siebie w ok­reśloną ramę bycia,
aby zas­po­koić dużą pot­rzebę przy­podo­bania się otocze­niu...

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 kwietnia 2018, 22:48

Tak, zde­cydo­wanie masz rację, wy­pisałaś oczy­wistą oczy­wis­tość, którą jed­nak trze­ba wciąż od­na­wiać. To jak z tym por­ta­lem, wielu chciało żeby był tyl­ko poetyc­kim i myśli­ciel­skim, ale przyszli in­ni i zaczęli pi­sać po pros­tu swo­je życie. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
O P Q
Aktywność

dzisiaj, 15:30Moon G sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:26sprajtka sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka

dzisiaj, 15:21MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 15:18sprajtka sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 15:15sprajtka sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:14PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Beztroskie wspom­nienie

dzisiaj, 15:12sprajtka sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:10marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st może i morze wiary

dzisiaj, 15:00sprajtka sko­men­to­wał tek­st Nieszczęsna 7iódem­ka