EmilG Emil
 18 lipca 2012 roku, godz. 18:18

nieuświadomienie własnych uczuć boli

Niedobrota Wiki
 18 lipca 2012 roku, godz. 16:30

Niektóre uczucia szybko okiełznać trzeba.
By niepoobijanym sercem - sięgnąć nieba ;)