ODIUM Imię? Takie, jakie mi nadasz.
 22 stycznia 2022 roku, godz. 18:46

Ktoś, kto kocha, nigdy nie jest zazdrosny. Zazdrośni są ludzie o niskim poczuciu własnej wartości i tacy, w których zakorzeniony jest instynkt posiadania, miłości przeciwny.