RozaR Roza
 5 lutego 2023 roku, godz. 7:48

Odpowiedź chyba nie jest taka trudna ....
Psychologowie już określają uwarunkowania takiego aktu. Od chemii , hormonów , dnia miesiąca , oraz wieku no i względnej atrakcyjności drugiej osoby. Choć i tak -nic nie jest pewne :-)