zastanawiajac sie czy za [...] – michaśka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest michaśka — zgromadziliśmy 0 opinii.

zas­ta­nawiajac sie czy za nim tes­knie, stwier­dzi­lam, ze ja pra­wie go nie znam, wiec za czym mam tes­knic.? wiem, ja­ki ma ko­lor oczu, jak sie us­mie­cha, jak do­tyka, ja­ki za­pach ma je­go sko­ra.. wiem, ze nie pi­ja ka­wy, ze wo­li her­ba­te zim­na niz ciep­la, ze chce stu­diowac po­lito­logie, wiem ze ro­bi swiet­ne obiady i ze ma nies­po­koj­ny sen.. wiem ja­ka ma bar­we glo­su i jak pat­rzy gdy mo­wi 'jes­tes piek­na'..
to nie wiele.. ale tak. tes­knie.. tes­knie cho­ler­nie, bo juz nig­dy nie pos­ma­kuje te­go szczes­cia, a to co mi po­zos­ta­lo to tyl­ko tes­knic. kaz­de wspom­nienie o tym po­wodu­je us­miech, ale i lzy..zy­je glu­pia nadzieja, ze mo­ze jeszcze kiedys spot­kam go przy­pad­kiem na uli­cy i bedzie mi da­ne jeszcze raz na niego spoj­rzec, mi­mo, ze mam ta swiado­mosc, ze on od­wro­cil­by wzrok i przeszedl bo­kiem..

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 grudnia 2009, 15:55
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

michaśka

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 00:12Naja sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

dzisiaj, 00:08Naja sko­men­to­wał tek­st Suchość

dzisiaj, 00:06Naja sko­men­to­wał tek­st Tęsknocie

dzisiaj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

wczoraj, 23:29Strange one do­dał no­wy tek­st Dedykacja

wczoraj, 23:19oszi3 sko­men­to­wał tek­st Prze-znaczenie

wczoraj, 23:10Strange one sko­men­to­wał tek­st Świadomość nie pot­rze­buje oku­larów.  

wczoraj, 23:07Strange one sko­men­to­wał tek­st Milczenie wychodzi z mo­dy [...]

wczoraj, 23:06Strange one sko­men­to­wał tek­st Człowiek nig­dy nie będzie [...]