Zaślepiona Już miała powiedzieć: takkiedy [...] – piórem2

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest piórem2 — zgromadziliśmy 11 opinii.

"Zaślepiona"
Już miała po­wie­dzieć: "tak" kiedy nag­le dos­trzegła słomę wys­tającą z je­go kie­sze­ni.
- Prze­cież tak nie miało być? Py­tała.

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 stycznia 2018, 20:32

Wiem, ce­lowo tam się zat­rzy­małem, bo tyl­ko obserwuję.
Miłego po­połud­nia. :)) 

Nie jes­tem ma­terialis­tką i nie mam im­plantów i tipsów blachy mnie nie interesują 

Z kie­sze­ni to tyl­ko siano. 

Jes­teś po­za nawiasem. 

Bo to był z pew­nością... złodziej słomy... ale kochał ją bar­dzo... tzn. słomę. ;)
Faj­ny tek­st. :)) 

fa­tal­ne zauroczenie 

a to feler 

ona w nim bardziej 

to dla­tego miał słomę, bo się zaplątał 

tak ja­koś pi­sali, w tym......
- w sieci 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

piórem2

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

wczoraj, 22:27hchknight do­dał no­wy tek­st Fatum kołem się toczy [...]

wczoraj, 22:19yestem sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

wczoraj, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

wczoraj, 22:02yestem sko­men­to­wał tek­st Daj człowieko­wi trochę władzy, [...]

wczoraj, 22:01yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 21:48yestem sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

wczoraj, 21:47yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko miej­sce [...]

wczoraj, 21:18yestem sko­men­to­wał tek­st Samotność w sieci. Po­myślał pająk [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Przerośnięte, sztyw­ne języ­ki: na­dużywają, [...]