Maverick123 Bogdan
 18 maja 2020 roku, godz. 23:05

Naprawdę??? Zanim.... to słowo klucz!