Kamil Borkowski
 19 kwietnia 2012 roku, godz. 20:08

okurczębiorę