Victoria Angel
 8 lutego 2023 roku, godz. 15:59

Właśnie nie znoszę waśni, kłótni ani nieporozumień, nie lubię cichych dni. Jestem ZA...