Zakochanie i miłość dwie [...] – kati75

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest kati75 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Za­kocha­nie i miłość dwie różne sprawy
sub­telną różnicę od­kry­wasz sam.

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2019, 08:55

Da­niel za­leży kto i jak na to pat­rzy z da­nej perspektywy
Ar­tur jest cien­ka gra­nica przy tym każdy od­kry­wa to w od­po­wied­nim dla siebie cza­sie choć niektórzy łudzą się do sa­mego końca. Dla [...] — czytaj całość

Zwyk­le za późno. ;)
Poz­dra­wiam. :)) 

wca­le nie jest subtelna 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
J K L
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]