13 lutego 2020 roku, godz. 9:24  5,3°C

zakochałam się
w myślach
serce
w korze

piórem2 magdalena
 13 lutego 2020 roku, godz. 21:00

to już chopów nie ma?