Zaintegrowane systemy społeczne to [...] – Loisentaz

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Loisentaz — zgromadziliśmy 1 opinia.

Zain­tegro­wane sys­te­my społeczne to łącze­nie te­go co zwie się ko­nie­czne przez narzu­cenie pra­wa do uległości przez państwo pieniężne, czy­li bo­gat­sze.

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 stycznia 2018, 06:15

Tak, pod Twoją myślą po­win­ni się po­jawić lo­kal­ni dys­ku­tan­ci, myślę, że war­to o tym porozmawiać. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]