zagubiony ten który odnalzał – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 17 opinii.

za­gubiony ten który od­nalzał

myśl • 10 marca 2019, 21:34

taaaa rano? 

rano 

ale chleb jadłeś? 

zdarza się, nie jes­tem wszechrozumny 

No widzisz jak ty nic nierozumiesz. 

nie rozumiem 

Niepot­rzeb­nie. Sta­tys­tycznie każdy na­leży 1:1 do każdej. 

wy­daje mi się, że raczej z kom­plek­sem niższości próbującym go zrekompensować 

Łał mały człowiek z wiel­kim Ego. 

więc:
a co ma­my cytować:
from­ma, freuda, jun­ga, pla­tona, plo­tyna, kir­de­gar­da, heide­gera, scho­penhauera, lain­ga, ka­ren hor­ney, roh­ra, hil­lma­na, to­kar­czuk, sap­kow­skiego, bu­kow­skiego, kępińskiego, bek­sińskiego, miłosza, ad­le­ra, bi­likiewicza, ... itd? 

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 15:31MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 15:30sprajtka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:54Cropka sko­men­to­wał tek­st Dziecko mogłabym nau­czyć tyl­ko [...]

dzisiaj, 14:53Cropka sko­men­to­wał tek­st Pogoda ducha nie płacze, [...]

dzisiaj, 14:40Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 14:39Naja sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi

dzisiaj, 14:30onejka sko­men­to­wał tek­st człowiek zaw­sze so­bie po­radzi