zagubiony ten który odnalzał – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 17 opinii.

za­gubiony ten który od­nalzał

myśl • 10 marca 2019, 20:34

taaaa rano? 

rano 

ale chleb jadłeś? 

zdarza się, nie jes­tem wszechrozumny 

No widzisz jak ty nic nierozumiesz. 

nie rozumiem 

Niepot­rzeb­nie. Sta­tys­tycznie każdy na­leży 1:1 do każdej. 

wy­daje mi się, że raczej z kom­plek­sem niższości próbującym go zrekompensować 

Łał mały człowiek z wiel­kim Ego. 

więc:
a co ma­my cytować:
from­ma, freuda, jun­ga, pla­tona, plo­tyna, kir­de­gar­da, heide­gera, scho­penhauera, lain­ga, ka­ren hor­ney, roh­ra, hil­lma­na, to­kar­czuk, sap­kow­skiego, bu­kow­skiego, kępińskiego, bek­sińskiego, miłosza, ad­le­ra, bi­likiewicza, ... itd? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

danioł

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 14:51zatopiony.wrak. do­dał no­wy tek­st słowa

dzisiaj, 14:43Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:18RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 14:12piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:10Lila_ sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]

dzisiaj, 14:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Wrażliwe dziew­czę

dzisiaj, 13:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tam gdzie nie masz [...]