zagubiony ten który odnalzał – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 17 opinii.

za­gubiony ten który od­nalzał

myśl • 10 marca 2019, 20:34

Wy ? jest was tu kil­ku choć cza­sami myślę je­den znaw­ca biblii.
Prze­cież tu ic nje wi­dać. Słowa, jak bib­liote­ce słów 

kto wy?
"zas­to­sowa­nia" ... hmmm
prze­cież ją stosuję 

Ciągle cy­tuje­cie tą Bib­lię ale nie ma zastosowania. 

raczej użycie for­my metaforyczno-nowotestamentowej
"os­tatni będą pierwszymi"
"prędzej wielbłąd przez ucho igiel­ni niźli modlący się do króles­twa niebieskiego"
"nie przyszedłem nieść pokój, a wojnę"
"póki nie będziesz miał w niena­wiści mat­ki swej, żony, oj­ca i dzieci swoich nie możesz zos­tać mym uczniem"
itd, itp 

Zap­rzecza­nie faktom?
W ce­lu pod­kręce­nia temperatury. 

chciałem po­wie­dzieć (choć nie wiem czy się udało), iż uważam, że
naj­częściej jes­teś w błędzie gdy jes­teś prze­kona­ny o tym, że znasz prawdę 

al­bo znudzony 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

eyesOFsoul

Użytkownicy
C D E
Aktywność

dzisiaj, 20:08Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]

dzisiaj, 18:16ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Czy się stoi czy [...]

dzisiaj, 17:49lil roz sko­men­to­wał tek­st zbrodnia Ika­ra

dzisiaj, 17:27lil roz sko­men­to­wał tek­st Pytanie: Czy jest życie [...]

dzisiaj, 17:01lil roz sko­men­to­wał tek­st Nie mów nic. Kocha [...]

dzisiaj, 16:51karykaturalna sko­men­to­wał tek­st - wy­bieram pros­te dro­gi [...]