zagubiony ten który odnalzał – danioł

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest danioł — zgromadziliśmy 17 opinii.

za­gubiony ten który od­nalzał

myśl • 10 marca 2019, 21:34

Wy ? jest was tu kil­ku choć cza­sami myślę je­den znaw­ca biblii.
Prze­cież tu ic nje wi­dać. Słowa, jak bib­liote­ce słów 

kto wy?
"zas­to­sowa­nia" ... hmmm
prze­cież ją stosuję 

Ciągle cy­tuje­cie tą Bib­lię ale nie ma zastosowania. 

raczej użycie for­my metaforyczno-nowotestamentowej
"os­tatni będą pierwszymi"
"prędzej wielbłąd przez ucho igiel­ni niźli modlący się do króles­twa niebieskiego"
"nie przyszedłem nieść pokój, a wojnę"
"póki nie będziesz miał w niena­wiści mat­ki swej, żony, oj­ca i dzieci swoich nie możesz zos­tać mym uczniem"
itd, itp 

Zap­rzecza­nie faktom?
W ce­lu pod­kręce­nia temperatury. 

chciałem po­wie­dzieć (choć nie wiem czy się udało), iż uważam, że
naj­częściej jes­teś w błędzie gdy jes­teś prze­kona­ny o tym, że znasz prawdę 

al­bo znudzony 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
C D E
Aktywność

wczoraj, 23:44yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

wczoraj, 23:17yestem sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:10Logos do­dał no­wy tek­st Kiedy leżysz to nie [...]

wczoraj, 23:02yestem sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

wczoraj, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:52Logos do­dał no­wy tek­st Jesteś tyl­ko przys­tawką do [...]

wczoraj, 22:50yestem sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]

wczoraj, 21:42Logos do­dał no­wy tek­st Nakładam ho­mon­to będąc niewol­ni­kiem, [...]

wczoraj, 21:39Logos sko­men­to­wał tek­st Nim umrę, nau­czcie mnie [...]