szpiek Mariusz, Belzebiusz
 23 sierpnia 2022 roku, godz. 17:22

Mówią, że droga ważniejsza niż jej cel