Bo o to w [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 6 opinii.

Bo o to w tym wszys­tkim chodzi... żeby w życiu być trochę le­karzem, który po­wie, że zro­biliśmy wszys­tko, co w naszej mo­cy. I mi­mo, że cza­sem się nie uda i przeg­ra­my, to sa­mi przed sobą możemy przyz­nać, że próbo­waliśmy. Po pros­tu próbo­waliśmy.

myśl
zebrała 26 fiszek • 22 maja 2013, 12:19

Oj, tak... Po­doba mi się ta myśl. Do­daje otuchy. 

Jeśli już, to dałam po­kaz (cho­ciaż naz­wałabym to tyl­ko wy­dedu­kowa­niem ja­kiejś praw­dy, z którą ja się zgadzam, a in­ni wca­le nie muszą. :)). Lu­bię mężczyzn, ale jed­nym z Was nie jes­tem, hehe. 

Ra­dek, człowiek cza­sem mu­si być tru­pem, by zro­zumiał, że ser­ce to ważny or­gan.

krys­ta :)

Fe­nixZpo­piołu86, bo może źle szu­kasz? Ta­kie słowa są wszędzie, tyl­ko trze­ba chcieć je usłyszeć.

Eli­zabet­ta, nadzieja... hm, tak [...] — czytaj całość

Da­je nadzieje Two­ja myśl, po­doba mi się.

Pozdrawiam;) 

praw­da...poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 09:26stalkerai sko­men­to­wał tek­st dreszcze

dzisiaj, 09:02zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st wytchnienie

dzisiaj, 09:00zatopiony.wrak. sko­men­to­wał tek­st Gdy świat przes­ta­nie się [...]

dzisiaj, 07:51Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

dzisiaj, 07:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 07:29Cropka sko­men­to­wał tek­st pies na mnie skoczył ba­nał [...]

dzisiaj, 06:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Sam

dzisiaj, 06:53filutka do­dał no­wy tek­st Kochający mąż Urok cud kwiatów [...]