W życiu czasami przydałyby [...] – M44G

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest M44G — zgromadziliśmy 10 opinii.

W życiu cza­sami przy­dałyby się mos­ty zwodzo­ne…

myśl
zebrała 24 fiszki • 21 lipca 2012, 14:22

dziękuję Mar­ja­nie :))))) 

I ja Ciebie też Dro­ga Anno. 

cieka­wie :) 
poz­dra­wiam :))))) 

w ja­ki sposób? 

zwinąłeś mi most zwodzo­ny grrr;)))) 

E tam od ra­zu mądra. Ciepłego dnia Ka­siu to miłe że mnie od­wie­dzasz.

Wszys­tkim dziękuję za wi­zytę i niech w końcu przyj­dzie lato. 

pomyślę... 

Cichy_39 Proszę bar­dzo niech służy. 

póki co - niektóre mos­ty zawodzą... 

Chodzi­my ta­kimi mostami
słów, ra­mion, uśmiechów... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]